Nytt tillstånd kostsamt för vårdföretagen

Nu måste även privata vårföretag ha tillstånd från IVO för att bedriva verksamhet i kommunerna.

11 januari 2019 17:55

Senast den 1 mars i år ska de vårdföretag som anlitas av kommunen ha ansökt om tillstånd hos IVO. Det gäller bland annat de som jobbar med hemtjänst enligt SoL eller ledsagarservice enligt LSS.

Enköpings kommun har fem hemtjänstutförare utöver kommunens egen och de måste nu söka tillstånd för sin verksamhet.

Om någon av utförarna inte får sitt tillstånd kommer kunderna att erbjudas en ny utförare.

– Teoretiskt kan det innebära att ett relativt stort antal kunder med kort varsel väljer kommunens hemtjänstutförare, men det hanterar vi i så fall inom vår egen verksamhet, säger Lotta Tronêt, vård- och omsorgschef vid Enköpings kommun.

När omsorgsboendet Orion inte fick sitt tillstånd av IVO tog kommunen över boendet. Men något övertagande av vårdföretagen är det inte frågan om i det här fallet då det är hemtjänstutförare inom lagen om valfrihetssystem (LOV).

Det nya tillståndskravet medför en avgift på 30 000 kronor för företagen.

Allas vård och omsorg är ett mindre vårdföretag som bedriver hemtjänst i Enköping. De måste betala samma avgift för tillståndet som de rikstäckande vårdbolagen.

– Det är en väldigt hög avgift med tanke på de marginaler vi har i verksamheten. Men det är ett regeringsbeslut och det är klart att vi rättar oss efter det, säger företagets VD Elvir Blazevic.

Att kontrollen på vårdföretagen är omfattande tycker han dock är bra.

– Det är bra att myndigheterna har insyn i verksamheterna, vi ska inte ha några oseriösa aktörer. Vi har en transparent verksamhet, kommunen har stor koll på oss idag och egentligen är det här inget nytt för oss, säger Elvir Blazevic.

Syftet med de nya tillståndskraven är att säkerställa en god kvalitet på verksamheterna och förenkla upphandlingarna för både myndigheter och aktörer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund