Nytt gymnasium står först på tur

Enköpings kommun står inför flera stora beslut – som nya gymnasiet och nytt kommunhus. "Jag tycker också att det går för långsamt, men hellre långsamt och rätt än fort och fel", säger kommunalråd Ingvar Smedlund (M).

17 augusti 2019 07:00

Första november förra året bytte Ingvar Smedlund roll från oppositionsråd till kommunalråd. Den styrande minoritetskoalitionen i Enköping består av Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

– Det har varit intensivt. På åtta månader har vi gjort två budgetar, ett årsbokslut och en nämndplan, säger Ingvar Smedlund.

När jag intervjuade dig inför valet tyckte du att dialogen mellan partierna i Enköping var för dålig. Är den bättre nu?

– Ja, vi har i princip möten med oppositionen varje vecka, i första hand med oppositionsrådet Jesper Englundh. Sedan är Jesper med på nästan alla våra beredningar, vilka jag inte var med på när jag var oppositionsråd. Men dialogen kan alltid bli bättre, säger Ingvar Smedlund.

Ett "misslyckande" för den styrande koalitionen var när kommunfullmäktige tog beslut om 2019 års budgetramar för nämnderna. Där vann Socialdemokraternas och Nystart Enköpings förslag i fullmäktige.

– Vi hade 30 dagar på oss att ta fram en budget. Tidsmässigt var det chanslöst för oss att ha en vettig dialog.

Han konstaterar att det finns nackdelar att styra en kommun utan att ha politisk majoritet. Några av riskerna som han ser är att kompromisser kan urvattna, det kan dra ut på tiden och att osäkerheten kan bli större.

– Vi har det svåraste läget man kan ha, att först sitta fem partier som ska jämka ihop sig och sedan har vi inte majoritet.

– Det är den svåraste möjliga situationen som vi har, men det får vi lov att hantera. Det är dialog, dialog, dialog som gäller. Sen är vi i de olika partierna överens om 90 procent av alla frågorna.

Vilken eller vilka är de viktigaste frågorna i Enköping nu?

– Det viktigaste är det som ligger i pipen och har legat länge, våra fastigheter.

I tur och ordning handlar det om nytt gymnasium, nytt kommunhus, Stattgropen och Joar Blå. Han hoppas att beslut som gäller dessa nybyggen ska tas innan året är slut.

– Det andra viktiga är att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Vi tog tuffa beslut i juni i år. Men vi är ändå tvungna att utveckla verksamheten så att vi kan behålla vår lagstadgade verksamhet med god service.

När det gäller ekonomin talar han om att Enköpings kommun har haft lägre resultatet, procentuellt, jämfört med andra kommuner.

– Enköpings resultat låg på 2 procent förra mandatperioden. Genomsnittet i andra kommuner i Sverige låg på 3 till 4 procent. Det här är pengar som kan gå till framtida investeringar.

– Bara underhållsinvesteringarna i Enköping ligger på 150 miljoner kronor om året.

Utöver det löpande underhållet ska Enköping investera stora pengar i nya fastigheter under de närmaste åren. Bara för det nya gymnasiet (den största investeringen) handlar det om en investering på upp emot tre kvarts miljard. Smedlund nämner en summa på minst en halv miljard.

– Där hoppas jag att det redan i september finns ett beslut om vad gymnasiet ska innehålla.

Ett nytt kommunhus står näst på tur. När det gäller kommunhuset har Ingvar Smedlund några synpunkter på placeringen, utom att det ska ligga "hyfsat stadsnära" (någonstans kring rutnätsstaden).

Han räknar med att verksamheten blir mer effektiv i ett sammanhållet kommunhus än som det är idag, med förvaltningarna utspridda på flera platser.

Stattgropen (tomten där Stadshotellet tidigare låg) ägs av kommunen. Där är kommunens ambition att ett hotell ska etablera sig.

Personligt

Ingvar Smedlund (M)

Ålder: 54 år.

Familj: hustrun Karin samt fem vuxna och utflyttade barn.

Bor: lägenhet i centrala Enköping.

Intressen: fotbollsnörd (håller på Liverpool FC), uppskattar att vistas i naturen och går ofta Dyarna runt.

Yrke/sysselsättning: kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen.

Viktigaste politiska frågan i närtid: "fastighetsfrågan är den stora frågan och den som jag tror att det finns stora förhoppningar kring bland invånarna".

Bakgrund: ekonom som i huvudsak har jobbat inom handel (har bland annat varit butikschef på Hemköp).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!