Nytt gymnasium för 750 miljoner

Den nya gymnasieskolan i Enköping kommer att kosta runt 750 miljoner kronor att bygga. I höst tas beslutet om bygget av skolan som ska stå klar 2024.

10 juli 2019 06:00

Ett bygge av en ny gymnasieskola är en stor affär för hela Enköpings kommun – och i synnerhet för beställaren utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

– Gymnasiet är en investering på en trekvarts miljard. Det är klart att vi ska ha ett nytt gymnasium. Det råder det inget tvivel om. Men vi måste verkligen tänka till så att vi gör rätt, säger Mats Flodin (M) som är utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande.

Enligt tidplanen ska utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och tekniska nämnden säga sitt om den stora investeringen i september. Kommunstyrelsen, i slutet av september, och slutligen kommunfullmäktige, i oktober, ska besluta om genomförandet.

Sedan fortsätter processen med planering, projektering och byggnation. Slutresultatet ska stå klart 2024, enligt tidplanen.

Planerna på och förväntningarna för det nya gymnasiet är storslagna. Som tidningen tidigare har rapporterat om så har White arkitekter gjort en förstudie, där gymnasiet blir en del av ett kunskapskvarter.

Till planerna för nya gymnasiet hör ett makerspace (begreppet kan förklaras som ett kreativt gym för hjärnan).

När den nya gymnasieskolan väl står färdig kommer utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens lokalhyra att öka omkring tre gånger jämfört med vad man betalar i hyra idag för Westerlundska gymnasiet.

Om kommunen väljer att inkludera Vuxenutbildningscentrum, Ungdomens hus och tillagningskök i byggnationen kommer hyran att öka från dagens knappt 19 miljoner kronor för dessa verksamheter till cirka 48 miljoner kronor om året.

Idag har Enköpings kommun jämförelsevis låga kostnader för sina gymnasielokaler. 2017 var lokalkostnaden per elev 18 418 kronor i Enköping.

Mats Flodin berättar att utbildningsförvaltningen nu arbetar med att ta fram ett beslutsunderlag inför det politiska beslut/besluten som ska tas efter sommaren. Han tycker att White arkitekter har jobbat fram spännande alternativ i sin förstudie, men påpekar att utformningen i detalj av den nya skolan inte slutligen har bestämts. Även frågor som att se till att det blir tillräckligt många parkeringsplatser måste beaktas.

När det gäller ingredienserna i nybygget räknar han med att det förutom själva huvudingrediensen gymnasieskolan också kommer att innehålla åtminstone lokaler för restaurangskola, ny maskinhall till fordonsprogrammet, tillagningskök samt dessutom mycket troligt även Vuxenutbildningscentrum.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo