Sedan den 1 oktober förra året finns Ung omsorg i Enköping. Det är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Företaget Ung Omsorg har anlitats av kommunen för att leda projektet.

Varje helg jobbar ungdomar från högstadiet och gymnasiet i team på omvårdnadsboenden/äldreboenden. Den huvudsakliga arbetsuppgiften består av att ordna aktiviteter för och att umgås med de boende. Hittills har 16 ungdomar fått ett sådant helgjobb. Boendena där Ung omsorg hittills finns är Gläntan i Fjärdhundra, Åsundagården i Hummelsta och Åkersbergsvägen 3 i Enköping.

Nu är tanken att projektet ska utvidgas. Såväl utbildningsnämnden, skolnämnden som vård- och omsorgsnämnden har beslutat att söka pengar från kommunstyrelsens sociala investeringsfond för en fortsättning och utökning.

Nuvarande 16 platser ska fördubblas till 32 och hälften av platserna ska gå till unga nyanlända. Till vinsterna hör språkträning och integration och inte minst även att fler får chans att pröva vårdyrken. Från kommunens sida hoppas man i slutändan att fler unga ska söka till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet och att fler ska välja vårdyrken.

– Hälften blir nyanlända och man har handledare på plats. Sedan räknar man med att man ska utvidga, berättar Solweig Sundblad (S), ordförande för vård- och omsorgsnämnden, om Ung omsorg.

Hon berättar även att den redan påbörjade delen av Ung omsorg (som inte specifikt vänder sig till nyanlända) kommer att utvärderas till hösten. Då kommer man att se om det har gett någon effekt så till vida att till exempel fler har sökt sig till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet efter att ha fått arbete inom omsorgen.

Urvalet till jobben kommer att göras bland de sökande med språktest och lämplighetsprövning. Efter intervjuerna blir det utbildning, introduktion och handledning för dem som väljs ut.

Helgjobbet ska innehålla arbetsuppgifter som promenader, sällskap, tidningsläsande och annat tillsammans med de äldre på boendena. Handledare ska finnas på plats.

Projektet ska pågå från och med augusti i år till och med juni 2019. Efter det är tanken att projektet ska ingå i den ordinarie verksamheten inom kommunen och att kostnaderna ska delas mellan de ansvariga nämnderna för skola, vård och omsorg.

– Jag tror att det här är jättebra, säger Solweig Sundblad.