Kommunens fastigheter och lokaler är sedan flera år en het fråga, och fastighetsverksamheten har utretts ur olika perspektiv de senaste åren. Bättre samverkan mellan politiker och tjänstemän och mellan fastighetsavdelningen och andra förvaltningar efterlystes. Stor personalomsättning och svårigheter att rekrytera förvaltare och projektledare behövde åtgärdas.

– Mycket har gjorts för att förbättra samverkan och relationer, vi sitter med i olika grupper som har till uppgift att se till att verksamheternas önskemål och behov kommer fram, säger Katarina Härner.

Detaljerna kring den nya förskolan i Storskogen som först inte fick bygglov av miljö- och byggnadsnämnden känner Härner inte till eftersom hon då inte tillträtt sin tjänst:

Artikelbild

| Enköping är Katarina Härners hemkommun och hon ser fram emot att som fastighetschef kunna påverka utvecklingen där.

– När jag läste om det tänkte jag att så kan det bli med många inblandade. Politiker och medborgare vill att saker ska gå fort, men beslut tar tid. Men man måste ha kommit överens om vad, och sedan beslutat att bygga, innan fastighetsavdelningen kan ansöka om bygglov.

Fastighetsförvaltningens roll är att beskriva bland annat ekonomiska konsekvenser av facknämnders önskemål. Facknämnden gör sedan avvägningen mellan behov och effekter, fattar beslut och gör en beställning.

– Helikopterperspektivet med övergripande kommunal planering, utveckling och kommande behov är det lokalstrategen i kommunledningen som ska bidra med, säger Katarina Härner.

Med erfarenhet av att ha arbetat i ett kommunalt bostadsbolag konstaterar hon att ärenden kan ta lång tid även där. Fördelen med förvaltningsformen tycker hon är att man då jobbar närmare politikerna vilket ökar deras intresse och engagemang.

Den tidvis mycket stora personalomsättningen på fastighetsavdelningen är ett problem hon känner igen också från Uppsalahem:

– Förvaltare och projektledare är eftertraktade både av fastighetsbolag och av andra kommuner. Vi kan inte konkurrera med löner, men kan erbjuda andra mervärden. I det ingår trivsam arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och känslan av att göra nytta för samhället.

Men det måste också utbildas flera förvaltare anser hon. Västerås yrkeshögskola kommer att ansöka om att få starta en yrkesutbildning för förvaltare. Enköpings fastighetsavdelning ingår i arbetsgruppen för utbildningen.