Det övas intensivt under augusti månad inför premiären på Bishop Hillspelet lördagen den 25 augusti i Biskopskulla samt en andra föreställning i Tärnsjö den 26 augusti..

Aktörerna i årets uppsättning av Bishop Hillspelet är både erfarna skådespelare, som varit med sedan spelet skapades 1985 av Stig Röjerås, men även nya aktörer som deltar i spelet för första gången. Deltagarna är i åldrarna åtta till 79 år.

Bishop Hillspelet skapades utifrån brev som bevarats, noteringar i kyrkböcker och andra historiska dokument samt muntliga berättelser av anhöriga i både Sverige och USA. Det handlar om den stora massutvandringen till USA i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och de första Amerikaemigranternas öden och äventyr.