Magnus Ahlkvist (V), och många andra Enköpingsbor, har reagerat på den dåliga belysningen längs Åpromenaden under dygnets mörka timmar.

Han har lyft frågan i fullmäktige och fått svar.

"Åpromenaden är kolsvart från Västerleden ända fram till till Blå Parken. Hälsans stig bakom sjukhuset likaså. Det finns rörelseaktiverad belysning, men antingen är batterierna och/eller solcellerna för dåliga eller så är mina stapplande löpsteg alltför ninja-lika för att uppfattas av belysningsstolparnas rörelsedetektorer".

Den motionerande V-politikern berömdes för den humoristiska tonen i inlägget, men Hans Olsson lovar att frågan inte ska skämtas bort.

Det var sex år sedan, som ett resultat av ett medborgarförslag, som kommunen lät montera sollcellsbelysning här. Belysningen visade sig dock ha brister.

"Den solcellsbelysning som funnits längs med Åpromenaden och Hälsans stig fungerade inte och beslut om nedmontering har tagits", förklarade Olsson.

Nu lovar han:

"Alla gång- och cykelvägar ska i möjligaste mån rensas från buskage och andra föremål som skapar otrygghet för brukarna regelbundet.

Under 2018 är belysning utefter Åpromenaden och andra trygghetsskapande åtgärder högt prioriterade och ska utföras snarast möjligt".

Däremot är belysning på Gröngarnsåsen och utefter spångarna på Dyarna inte prioriterade av kommunen.