Nu ska framtidens centrum skapas

Ett levande centrum där människor möts. Det är målet som ska leda till att Enköping utnämns till Årets Stadskärna.

23 januari 2019 12:00

– Vi ska skapa ett centrum som Enköpingsborna är stolta över, en levande stadskärna, säger Peter Lund, ordförande i Enköpings Centrumsamverkan som nu på allvar startat arbetet med att få Enköping utnämnt till Årets Stadskärna senast 2025.

I förra veckan hölls ett större möte i föreningen där olika aktörer, kommunen, fastighetsägare, handeln och politiker deltog. Ett möte där man gick igenom nuläget och förutsättningar för att Enköping ska kunna nå målet med utnämningen.

– Det var ett bra och konstruktivt möte med ett 20-tal deltagare. Slutsatsen vi kom fram till var att Enköping har potential för att utses till Årets Stadskärna, det handlar mycket om att lyckas med att få de stora fastigheterna på plats, säger Peter Lund.

Det gäller framför allt att få ordning på Stattomten och Paushuset.

– Det här är något vi måste göra tillsammans och Andersson Company, som äger Paus, håller med. Från kommunens sida är det viktigt att man gör allt man kan för att exempelvis arbetet med en detaljplan för Paus ska rulla på, säger Peter Lund.

Styrelsen i Enköpings centrumsamverkan kommer inom kort att mötas för att ta frågan vidare och eventuellt besluta om en projektledare ska tillsättas.

– Vi ska se över finansieringen och hur en sådan funktion ska se ut, säger Peter Lund.

I utmärkelsen Årets Stadskärna bedöms utvecklingen som staden genomgått de senaste åren. Utmärkelsen delas ut till den stad eller ort som visar på störst framsteg, utveckling och förnyelse av centrum genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund