På onsdagen ska utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta om startbesked för den nya gymnasieskolan.

Tidningen har tidigare berättat om planerna för skolan, senast om förstudien för det nya kunskapskvarteret i det område där Westerlundska gymnasiet står idag.

För att hålla nere investeringskostnaderna, men inte tappa farten i processen, har utbildningsförvaltningen föreslagit att beställningen av skolan inte ska bestå av lokaler för vuxenutbildningar. Däremot ska tillagningskök och fritidslokaler för särskoleelever ingå i beställningen.

Tidplanen säger att skolan kan stå klar cirka fyra år efter beslut om genomförande. En renovering av nuvarande skola är inte ett fullgott alternativ.