Nu drar utgrävningen av Stattgropen i gång

Arbetet med att gräva ut Statt-gropen inleds nästa vecka.

5 juli 2017 16:27

Under onsdagen träffades kommunen och företaget Arkeologerna och övriga företag som ska jobba med utgrävningen på olika sätt för att fastställa en tidsplan för projektet.

– Det första steget blir nu att genomföra provtagningar för att fastställa vilka eventuella olje- och klorföroreningar som finns i gropen för att veta hur man ska hantera de jordmassor som blir när man schaktar och gräver ur gropen, förklarar Magnus Åsman som är strategisk utredare på kommunen.

Det är också viktigt att veta vilka eventuella föroreningar som finns i gropen då de kan ha påverkan vad och hur man bör bygga i gropen i framtiden.

Den 15 augusti startar sedan schaktningen av en grävfirma under överinseende av arkeologer. I samband med schaktningen kommer den hotellgrund som finns kvar att tas bort liksom de jordmassor som behövs för att man ska komma ner till de kulturlager som är ett måste för att utgrävningen ska genomföras.

– I samband med detta kommer även det trädäck som finns vid gropen att tas bort, förklarar Magnus Åsman.

Den 5 september inleds sedan den arkeologiska utgrävningen av det som kallas huvudområdet på 1 060 kvadratmeter av tomten (ligger i hörnet av Kyrkogatan och Käll­gatan) till en kostnad på 17 miljoner kronor. I gropen finns sedan även ett optionsområde på 300 kvadratmeter som ligger i anslutning till Westerlundska gården, som även det kan komma att grävas ut. Väljer kommunen att gräva ut även optionsområdet så stiger kostnaden med cirka sex miljoner kronor.

– I dagsläget är det bestämt att huvudområdet ska grävas ut. När det gäller optionsområdet så har vi fram till augusti på oss att fatta ett beslut, redogör Magnus Åsman.

Utgrävningsarbetet kommer sedan att pågå i som mest 100 dagar innan det kan vara aktuellt med vintervila på grund av tjäle och kyla.

När Enköpings-Posten i slutet av maj pratade med Johan Anund som är regionschef på Arkeologerna uteslöt han inte att det kunde bli utgrävningar även i vinter.

Magnus Åsman bekräftar det påståendet.

– Bestämmer sig kommunen för att även gräva ut optionsområdet kan det bli så. Då kan det bli aktuellt att man sätter man upp tält med värmelampor runt de områden man vill gräva ut under vintertid, säger Magnus Åsman.

Då jordförhållandena är bra i gropen är arkeologernas förhoppningar att hitta föremål samt kläder från tidig medeltid som är bättre bevarade än vad som brukar vara normalt vid utgrävningar.

– Det kommer även att bli en tydlig satsning på information och pedagogik i samband med utgrävningen med visningsplattform, olika skolaktiviteter och vepor som informerar om utgrävningen. Även museet kommer att finnas på plats och ställa ut veckans fynd från gropen, berättar Magnus Åsman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg

Ämnen du kan följa