Enligt den undersökning som Jordbruksverket gjort brukar ett jordbruksföretag i landet i snitt 43 hektar åkermark. Men variationerna är stora, från i snitt sju hektar till 116 hektar per företag.

Enköpings kommun hamnar på plats fem i landet med i snitt 87 hektar åkermark per företag. Listan toppas av Vadstena med 116 hektar åker per företag.

Bara tre kommuner i landet har företag som brukar mer än 100 hektar åkermark i snitt, det är Salem, Upplands-Bro och Vadstena. I 28 kommuner i landet finns det företag som brukar mer än 65 hektar åker, flertalet ligger i Skåne.

I Uppsala län fanns det förra året 1 465 företag som odlade spannmål vilket ger länet en fjärdeplats i landet. Flest företag med spannmålsodling fanns i Västra Götaland med 5 246.

Uppsala län hamnar även på en fjärdeplasts vad gäller total antal hektar jordbruksmark, med omkring 160 000 hektar. Mest jordbruksmark finns i Västra Götalands län och Skåne med sammanlagt 1 023 200 hektar.

Den kommun i landet som har störst andel jordbruksmark är Staffanstorp där 86 procent är jordbruksmark. Flertalet av kommunerna med stor andel jordbruksmark ligger i södra Sverige, men Enköping kommer högt på listan och hamnat på 32:a plats med 45,6 procent jordbruksmark.

Det sammanlagda antalet jordbruksföretag är störst i Västra Götaland med knappt 12 000 företag, där hamnar Uppsala län på en åttondeplats med omkring 2 400 företag.

På sikt minskar antalet jordbruksföretag i landet men enheterna blir större. 2007 fanns totalt 72 609 jordbruksföretag i landet men 2016 hade antalet minskat med 16 procent.