I förra veckan berättade EP om Jan-Åke och Anja Häggberg som varit utan uppkoppling, telefon och tv sedan i maj och först i september fick besked att problemet inte skulle åtgärdas.

Vid Telia säger man nu att dröjsmålet beror både på missförstånd och på en hög arbetsbelastning.

– Det verkar ha blivit flera missförstånd mellan kunden och oss och det är jättetråkigt. Jag skickar ärendet till enheten för kundrelationer på en gång, säger Inter Gunterberg vid Telias presstjänst.

Hon kan inte svara på varför ärendet tagit så lång tid.

– Det verkar ha blivit förvirrat då kunden sagt upp bredbandsabonnemanget. Vi beslutade att erbjuda en mobil lösning som är en säkrare teknik än kopparledning.

Den mobila lösningen fungerar för bredband och telefoni men inte för tv:n, varför då?

– Där borde kunden ha fått bättre information, då är det Telia Play som gäller, säger Inger Guntrnberg.

Vad grundorsaken till felet var verkar fortfarande oklart. Telia och Ericsson uppgav att en kabel grävts av men även att det var fel i ett större område. Jan-Åke hävdade att ett träd som fallit över luftledningen orsakat avbrottet.

– Men även om det här inte handlade om en avgrävd kabel så har tiden för ärendet påverkats av att vi haft mycket problem med avgrävda kablar den här säsongen, säger Inger Guntenberg.

Avgrävda kablar är ett växande problem.

– Man sätter grävskopan i backen utan att ta reda på om det finns ledningar där. Det är tråkigt för det finns bra verktyg för att undvika avgrävningar. Vi kan hjälpa till med kabelutsättning och Post- och telestyrelsen har Ledningskollen där man kan få hjälp. Tyvärr skaffar man sig inte de här verktygen, säger Inger Gunterberg.

Varje avgrävd kabel utreds, bedöms det som grov oaktsamhet kan den som gräver bli skadeståndsskyldig.