Miljonviten hotar skolor

Skolorna i Enköping städas för dåligt. Miljö- och byggnadsnämnden hotar med mångmiljonviten om städningen inte blir bättre.

14 december 2018 21:00

Det högsta vitesbeloppet, 5 miljoner kronor, har nämnden satt för att i grundskolorna genomdriva städning av stoppade möbler och textilmattor varje dag som det varit verksamhet i lokalen.

Städning varje dag krävs också av klass- och grupprum och korridorer, och storstädning minst två gånger per år.

Liknande förelägganden riktar miljö- och byggnadsnämnden till gymnasiet. Om nya rutiner inte införts senast 19 augusti 2019 kommer nämnden att begära att vitesbeloppen på totalt drygt 9,5 miljoner kronor döms ut.

Matz Keijser (S) är fram till årsskiftet ordförande för miljö- och byggnadsnämnden. I ett meddelande på kommunens hemsida skriver han:

– Vi har ett myndighetsansvar och har påtalat bristerna sedan 2017, men utbildningsförvaltningen har inte kommit in med nya städrutiner. Med vitesförelägganden försäkrar vi oss om att städrutinerna förbättras.

Utbildningsförvaltningen överklagade i höstas den del av kraven som rör daglig dammsugning av skolornas textilklädda stolar. Daglig dammsugning av 4 300 stolar beräknas kosta 8,7 miljoner kronor årligen. Länsstyrelsen har ännu inte meddelat beslut om överklagandet.

Frank Stoor, chef för utbildningsförvaltningen, säger i en kommentar till vitesföreläggandet:

– Vårt nya avtal med kommunens städservice gäller från 1 januari 2019 och kommer att skickas till miljöförvaltningen. Avtalet fyller de frekvenser av städning som miljö- och byggnadsnämnden föreskriver, och i övrigt följer avtalet Folkhälsomyndighetens allmänna råd för städning i skolor och förskolor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!