Det högsta vitesbeloppet, 5 miljoner kronor, har nämnden satt för att i grundskolorna genomdriva städning av stoppade möbler och textilmattor varje dag som det varit verksamhet i lokalen.

Städning varje dag krävs också av klass- och grupprum och korridorer, och storstädning minst två gånger per år.

Liknande förelägganden riktar miljö- och byggnadsnämnden till gymnasiet. Om nya rutiner inte införts senast 19 augusti 2019 kommer nämnden att begära att vitesbeloppen på totalt drygt 9,5 miljoner kronor döms ut.

Artikelbild

| Brister i skolstädningen har påtalats sedan 2017 säger Matz Keijser (S) ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Matz Keijser (S) är fram till årsskiftet ordförande för miljö- och byggnadsnämnden. I ett meddelande på kommunens hemsida skriver han:

– Vi har ett myndighetsansvar och har påtalat bristerna sedan 2017, men utbildningsförvaltningen har inte kommit in med nya städrutiner. Med vitesförelägganden försäkrar vi oss om att städrutinerna förbättras.

Utbildningsförvaltningen överklagade i höstas den del av kraven som rör daglig dammsugning av skolornas textilklädda stolar. Daglig dammsugning av 4 300 stolar beräknas kosta 8,7 miljoner kronor årligen. Länsstyrelsen har ännu inte meddelat beslut om överklagandet.

Frank Stoor, chef för utbildningsförvaltningen, säger i en kommentar till vitesföreläggandet:

– Vårt nya avtal med kommunens städservice gäller från 1 januari 2019 och kommer att skickas till miljöförvaltningen. Avtalet fyller de frekvenser av städning som miljö- och byggnadsnämnden föreskriver, och i övrigt följer avtalet Folkhälsomyndighetens allmänna råd för städning i skolor och förskolor.