Miljonböter vidare till högre domstol

Enköpings kommun har överklagat mark- och miljödomstolens beslutat att man inte får kräva företaget SHH på en byggsanktionsavgift på 1,3 miljoner kronor.

18 augusti 2017 13:00

ENKÖPING

Bakgrunden till överklagandet handlar om att SHH i oktober 2015 ansökte och fick bygglov för ett bostadshus med ett 40-tal ­lägenheter på Korvettvägen ute i Bred­sand. I mars 2016 fick före­taget även ett delstartbesked som gav dem möjlighet att påbörja markarbetena i samband med bygget.

När kommunens inspektörer senare under 2016 besökte byggarbetsplatsen kunde de notera att företaget gjort markarbetena samt påbörjat bygget av bostadshusen.

Detta menade kommunens miljö- och byggnadsnämnd var ett brott plan- och bygglagen då delstartsbeskedet bara omfattade markarbeten. I januari i år beslutade nämnden också att företaget skulle betala en byggsanktionsavgift på 1,3 miljoner för att man inte följt vad som stod i delstartsbeskedet.

Beslutet överklagades av SHH till länsstyrelsen som gav företaget rätt med hänvisning till en dom i mark- och miljödomstolen om att delstartbeskedet skulle jämställs med ett startbesked och därför inte innehöll några begränsningar.

Från kommunens sida gillade man inte beslutet och överklagade till mark- och miljödomstolen. Domstolen valde dock att gå länsstyrelsens linje.

Nu väljer kommunen att ta ärendet vidare och överklaga till mark- och miljööverdomstolen.

– Det här är en principiell fråga hur man ska tolka lagstiftningen. Det finns också skillnader i de domar som det hänvisas till hos domar som det hänvisas till. Vidare är kommunens bedömning att detta skapar en otydlighet hur både kommuner och entreprenörer ska förhålla sig till den aktuella lagstiftningen, säger Matz Keijser (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!