Malin läggs ned av besparingsskäl

Omvårdnadsboendet Malin i Romberga läggs ned. Det är följden av de besparingskrav som ställts på vård- och omsorgsnämnden.

26 juni 2019 17:40

Vid ett extrainsatt sammanträde på tisdagen tog vård- och omsorgsnämnden beslut om vilka besparingar som ska göras för att nå besparingskraven på två procent för 2020. En av huvudpunkterna under mötet var nedläggningen av ett av kommunens omsorgsboenden.

Att ett omsorgsboende ska läggas ned är man politiskt överens om sedan tidigare då det finns en överkapacitet i de kommunala boendena.

Nu beslutade nämnden att Malin i Romberga ska avvecklas, ett beslut som blev turbulent.

Förvaltningens förslag var att Åsundagården i Hummelsta skulle läggas ned då lokalerna har brister både ur kund- och personalsynpunkt och boendet även ger ett minusresultat.

Nu yrkade S om att man istället skulle lägga ned Stadsgården och flytta boendet till Regalskeppsvägen i Bredsand.

– Nu när Rosengården flyttar till Bredsand såg jag andra möjligheter med utemiljöer som inte finns vid Stadsgården idag och att man kan göra Regalskeppsvägen till ett rent demensboende, säger Solweig Sundblad (S), vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

I och med att det inte längre fanns politisk majoritet för Åsundagården lade ordförande Bitte Myrsell (M) istället fram förslaget att Malin skulle läggas ned, även det boendet har utretts av förvaltningen.

– Det var inget lätt beslut. Men om vi hade flyttat Stadsgården hade vi tagit bort alla demensboenden i centrum och det hade varit lika illa som att lägga ned ett boende på landsbygden, säger Bitte Myrsell.

Efter flera omröstningar där S begärde votering men Stasdsgården röstades ned, stod slutligen Åsundagården mot Malin och koalitionen (M, C, L, MP) tillsammans med SD röstade för nedläggning av Malin medan S och NE avstod från att rösta då de tidigare blivit nedröstade.

Avvecklingen av Malin kommer nu att påbörjas men det kommer att ta tid.

– Vi har varit tydliga med att processen tar flera månade och min bedömning är att flytten kan vara klar tidigast vid den här tidpunkten nästa år, säger Lotta Tronêt, chef för vård- och omsorgsförvaltningen vid Enköpings kommun.

Det finns 24 platser vid boendet varav 21 har hyresgäster. Vart de boende ska flytta är i dagsläget oklart.

– Vi kan inte säga något bestämt idag, men Regalskeppsvägen kan vara ett alternativ. Om kunderna har speciella önskemål försöker vi givetvis lösa det, säger Lotta Tronêt.

De 24 anställda vid Malin kommer att erbjudas fortsatt jobb inom kommunen.

– Ingen behöver vara orolig för att bli utan jobb. Men det är inte säkert att man får följa med sina kunder, säger Lotta Tronêt.

Information till de anställda gavs på boendet under onsdagen och mejl gick ut till anhöriga och kunder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund