Tomas Rådkvist (MP), ordförande för tekniska nämnden i Enköping, och Staffan Jansson (S), styrelseordförande för det kommunala kraft- och vattenbolaget Mälarenergi i Västerås, undertecknade på tisdagen en avsiktsförklaring som innebär att kommunen och bolaget tillsammans kommer att utreda möjligheterna att bygga en vattenledning mellan Västerås och Enköping.

–  Samarbete med Mälarenergi är en förutsättning för att långsiktigt säkra Enköpings vattenförsörjning. Vi har bara åsens grundvatten som källa i dag, och det kommer inte att räcka eftersom Enköping växer, säger Tomas Rådkvist.

För Mälarenergi handlar det om att deras vattenverk har nästan dubbel kapacitet jämfört med den nuvarande åtgången av dricksvatten i kommunen. Det var aldrig ens på tal att införa bevattningsförbud den gångna sommaren:

Artikelbild

| Danielle Littlewood, Tomas Rådkvist, Staffan Jansson och Göran Vikergård vid en av vattenverkets sedimenteringsbassänger.

–  Vi strävar efter samverkan i regionen och när vi har den här möjligheten till samarbete som är positivt för båda parter så ser vi gärna att det först utreds ordentligt för att sedan kunna gå vidare med ett avtal, säger Staffan Jansson.

Dricksvattnet i Västerås är så kallat konstgjort grundvatten. Det innebär att vattnet tas in från sex meters djup i Västeråsfjärden till vattenverket i Hässlö och sedan renas i flera steg. Först filtreras småfisk och växtrester bort, därefter går vattnet till flocknings- och sedimenteringsdammar och vidare till sandfilter antingen vid verket eller vid Fågelbacken, Badelundaåsen. I det sista steget innan vattnet pumpas ut i dricksvattenledningarna är en desinficering med uv-ljus och klor, och ph-justering med kalk.

Den första utredningen om Enköpings framtida vatten konstaterade att ett samarbete med Mälarenergi skulle vara ekonomiskt fördelaktigt jämfört med om kommunen bygger ett eget vattenverk för behandling av ytvatten från Mälaren. Även så har kostnaden för projektet i en första beräkning slutat på 565 miljoner kronor.

–  Ett nytt vattenverk, kanske placerat vid Ullunda, kommer att behövas för mottagning av vattnet från Mälarenergi, och ledningar inom kommunen och till kommungränsen, säger Danielle Littlewood, va-chef i Enköping.

Artikelbild

| Samverkan för trygghet och hållbarhet är vad Enköpings Tomas Rådkvist (MP) och Mälarenergis styrelseordförande Staffan Jansson (S) vill nå genom avsiktsförklaringen.

Enköping behöver säkra vattentillgången, men Mälarenergi behöver också öka sin leveranskapaciteten österut. Ann-Charlotte Duvkär, chef för Mälarenergi Vatten, vill inte uppge någon summa för vad en utbyggnad österut skulle kunna kosta bolaget, och en del av den kostnaden ska också Enköping bära.