I december meddelande länsstyrelsen att handläggningen av jordbukarstöden för 2017 var försenad. Då skulle 77 procent av lantbrukarna få ansökningarna om gårdsstöd beviljade vid årets slut.

Nu tar länsstyrelsen hjälp av länsstyrelsen i Stockholm för arbetet med handläggningen av stöden.

Varför detta inte skett tidigare förklarar Kristina Jansson, chef vid landsbygdsavdelningen:

– Det var först vid den första utbetalningen i december som vi fick läget klart för oss och har kunnat se över möjligheterna att få hjälp, säger Kristina Jansson.

Anledningen till att handläggningen försenats är att personalomsättningen varit hög vid länsstyrelsen och handläggartjänsterna varit svåra att bemanna.

– Nu jobbar vi med en långsiktig plan för hanteringen av jordbrukarstöden, samtidigt som vi arbetar för att få ut stöden, säger Kristina Jansson.

Beslut om utbetalning av stöd har gjorts den 5:e och 11:e januari och drygt 88 procent av gårdsstöden är nu utbetalda. 307 ansökningar av 2664 har ännu inte fått besked om gårdsstödet.

Arbetet med jordbrukarstöden är komplext, vissa stöd är låsta i systemet medan andra kan hanteras manuellt vid länsstyrelsen. Beslut om dessa utbetalningar beräknar man med att kunna ta inom två veckor.

– Många kommer att få beslut om sina gårdsstöd den närmaste tiden. Sen tar det en till två veckor innan Jordbruksverket betalar ut det, säger Kristina Jansson.

Förseningen av jordbrukarstöden har fått mycket kritik från lantbrukarhåll där man betecknar hanteringen som "rättslös" och menar att länsstyrelsen känt till situationen länge och borde ha agerat tidigare.