Landsberga planerar för ökad äggproduktion

Om bara drygt ett år kan äggproduktionen vid Landsberga gård vara igång igen.

29 juni 2019 06:00

Statens fastighetsverk jobbar nu med en upphandling av ett nybygge av ett större hönshus vid Landsberga gård norr om Enköping.

Landsberga drabbades av en omfattande brand i oktober 2018 då hela hönshuset med 14 000 värphöns brann upp. Det är Statens fastighetsverk som äger den gamla kungsgården med anor från 1200-talet men gården arrenderas sedan 1888 av familjen Sandqvist.

Att den branddrabbade byggnaden skulle byggas upp igen var inte självklart. Men Per och Joakim Sandqvist som driver gården har i samarbete med fastighetsverket tagit fram en affärsplan för en återuppbyggnad.

– Det är roligt att fastighetsverket nappat på idén. Men planen är inte spikad än, vi får se hur det går med upphandlingen, säger Per Sandqvist.

Enligt planerna ska det nya hönshuset ligga en längre bit från gården än det gamla. Det kommer även att rymma betydligt fler höns, omkring 40 000.

– Vi planerar att ha fler avdelningar vilket ger en jämnare försörjning av ägg. Det blir frigående höns som får möjlighet till full utevistelse under den varmare årstiden, säger Per Sandqvist.

Enligt de marknadsundersökningar som gjorts finns ett stort sug i handeln efter närproducerat och det gör att man vill satsa på en utökad produktion. Kunderna efterfrågar även ägg från frigående höns som får gå utomhus. Närheten till Stockholmsområdet bidrar också till satsningen.

Placeringen av det nya hönshuset är i sig positiv för produktionen.

– Det kommer att bli en fin miljö för hönorna, väderskyddat och med skogs- och betesmark. Hönor är djungelfåglar och trivs inte på öppna fält, säger Per Sandqvist.

Det han ser fram emot mest med bygget är att gården nu kan återgå till den ursprungliga idén med gårdsbutik och närhet till äggproduktionen.

– Det blir en rolig kombination med gårdsbutiken och möjlighet att se hönorna som producerar äggen.

Då Landsberga gård är ett byggnadsminne finns vissa krav på hur den nya ekonomibyggnaden ska se ut.

– Den måste bland annat ha en träfasad och inte plåt, och falla in i den övriga gårdsbebyggelsen. Men eftersom den inte ligger inom själva byggnadsminnesområdet så är kraven inte så exakta, säger Urban Wahlström, förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Kostnaden för byggnaden står Statens fastighetsverk för men det påverkar arrendekostnaden. Det är arrendatorn som står för inredning och maskiner i byggnaden.

– Det är duktiga arrendatorer och marknaden för ägg är bra och vi tycker att vi ska satsa på det här, säger Urban Wahlström.

Om planerna för nybygget håller ska hönshuset stå klart 2020 och äggproduktionen vid gården kunna vara igång igen om ett och ett halvt år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!