I ett initiativärende i regionala utvecklingsnämnden skriver Björk att det är oacceptabelt att lantbrukare får vänta i åratal på utbetalning av stöden och att länsstyrelsen senfärdighet i ärendehanteringen påverkar lantbruksföretagens lönsamhet och möjlighet till utveckling och därmed företagsklimatet och tillväxten i hela regionen.

– Denna situation gör att vissa av de 2 700 lantbrukare som är berättigade jordbruksstöd tvingats ta banklån eller i värsta fall går i konkurs i väntan på att länsstyrelsen i Uppsala län ska handlägga ärendena, säger Björn-Owe Björk i ett pressmeddelande.

Björn-Owe Björk yrkar på att regiondirektören ska ta fram en skrivelse till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht där länsstyrelsens problem påtalas och att regeringen vidtar åtgärder för att utbetalningarna ska ske befintligt kalenderår. En skrivelse med liknande innehåll ska även tas fram till landshövding Göran Enander.