Kostnaderna ökar för unga på institution

Socialnämnden visar på ett överskott i sin budget med 1,5 miljoner kronor för årets första fyra månader.

13 juni 2019 13:00

Främst beror överskottet enligt nämndens delårsrapport på vakanser, projektmedel och lägre kostnader för vissa poster under början av året.

– Jag är försiktigt optimistisk men erfarenhetsmässigt vet vi att kostnaderna drar iväg till hösten. Ett plus nu kommer troligen att ge ett nollresultat längre fram, säger Peter Book (M), ordförande i socialnämnden.

Kostnaderna för placeringar inom vuxenmissbruk minskar och ligger 1,4 miljoner under budget medan placeringar av unga på institution och HVB-hem är den post som ökar mest och ligger 3,5 miljon över budget.

– Det är oroväckande att vi har många unga inom tvångsvården. Vi har inget riktigt svar på varför det är så, det är en komplex fråga, säger Peter Book.

Den totala prognosen för socialnämnden 2019 ligger kvar på budgetnivå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund