Kommunen nöjd med sex timmarssatsning

Socialförvaltningens projekt med sex timmars arbetsdag för socialsekreterare har kommit halvvägs. I en undersökning som förvaltningen gjort sägs att många av deltagarna i projektet hittills är nöjda.

21 juni 2017 10:36

I den aktuella undersökningen sägs att 81 procent av de 20 socialsekreterare som deltagit i projektet är positiva till upplägget med sex timmars arbetsdag. Vidare konstateras att samtliga som ingår i det ettåriga projektet vill fortsätta att vara med under de sex månader som återstår.

En viktig tanke med att testa sex timmars arbetsdag var att få fler att söka och vilja arbeta som socialsekreterare. I undersökningen skriver Socialförvaltningen att under 2016 var personalomsättningen hög och att det var svårt att rekrytera och behålla socialsekreterare.

Den bilden ska nu ha förändrats en del och enligt undersökningen tycker 62 procent av de som deltagit i projektet att socialförvaltningen nu är en mer attraktiv arbetsgivare.

– Det är stor skillnad, Det finns mycket mer tid för återhämtning, säger socialsekreterarna Maria Björkström, Malin Nyberg och Emma Jernberg i en pressmeddelande.

När det gäller hur socialsekreterarna arbetat så har det varierat mellan fyra eller fem dagar i veckan. Enligt undersökningen ska 45 procent ha valt att arbeta fem dagar i veckan med kortare arbetsdag och 40 procent fyra dagar i veckan med längre arbetsdag.

– Men det gäller att planera arbetstiden väl i kalendern. Det går som regel inte att skjuta på sådant som är inplanerat, ssäger socialsekreteraren Emma Jernberg.

Vidare sägs att mer än 70 procent har svarat på undersökningen under det senaste halvåret har rekommenderat eller tipsat någon att söka jobb på Socialförvaltningen i Enköpings kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa