”Är du beredd att ompröva beslutet och säkerställa att aktivitetsledarna på våra äldreboendes träffpunkter blir kvar?” skriver vård- och omsorgsnämndens vice ordförande Solweig Sundblad (S) i en interpellation till kommunfullmäktige.

Frågan är riktad till vård- och omsorgsnämndens ordförande Bitte Myrsell (M).

Anledningen till interpellationen är den extrasatsning på välfärden som regeringen gjort i sin höstbudget. Där tilldelas kommunerna fem miljarder till välfärden. Enköping får drygt 15 miljoner av det, till bland annat skola och omsorg.

– Förhoppningsvis kan vård och omsorg påverka hur pengarna kommer att fördelas. En avveckling av aktivitetsledarna vid boendena försämrar främst för de äldre på landsbygden, säger Solweig Sundblad.