Ja till bygglov för Älvdansens tredje etapp

Miljö- och byggnadsnämnden sa ja till bygglov, trots vissa avsteg från detaljplanen. Ett stort steg mot klartecken för 100 nya lägenheter i bostadsområdet Älvdansen.

1 mars 2018 15:00

Det är nästa, och tredje, etappen av utbyggnaden i området som nu är på gång.

Först ut var Iduns omvårdnadsboende som ska vara klart senare i år. På tomten intill längs Mästergatan bygger Sveafastigheter två flerbostadshus med 100 lägenheter som ska vara inflyttningsklara 2019.

På samma sida av området, längst upp mot Ledningsregementet, ska Stadsutveckling, i samarbete med MHS Bostäder, bygga 100 mindre hyreslägenheter, enligt detaljplanen "ett kvarter med flerbostadshus i 3-7 våningar, 100 hyreslägenheter disponerat på 34 ettor, 55 tvåor och 11 treor".

Miljö- och byggnadsförvaltningen menade, bland annat, att eftersom en del av kvarteret bara är i en våning, en längre förrådsbyggnad, borde politikerna säga nej till bygglov.

Nämnden sa dock ja.

– Man kommer att nyttja den möjliga byggrätten fullt ut och den förrådsbyggnad som är tänkt i den norra delen av kvarteret vetter mot det som kan komma att bli parkeringsyta. Därför anser vi att helhetsbilden av området Älvdansen inte heller påverkas väsentligt, säger Matz Keijser (S), nämndens ordförande till EP efter beslutet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!