Inget Enköping i årlig skräpkampanj?

Enköping har tidigare varit en av de mer framgångsrika kommunerna i Håll Sverige Rents årliga kampanj. I år tycks kommunen välja att inte vara med i projektet.

5 april 2017 06:00

Kampanjen som anordnas av Håll Sverige Rent lockar många deltagare – främst skolungdomar – varje år. Enköping har genom åren varit en av de bästa kommunerna i landet när det gäller deltagande i de insatser gällande skräpplockning som kampanjen innefattar. I år har dock kommunen än så länge valt att inte bistå kampanjen, trots att omkring 4000 personer redan anmält sig.

– Det är jättetråkigt, framför allt för alla de unga som anmält sig hittills. De är ju beroende av kommunens insatser, och jag tycker det är förvånande med tanke på historiken som Enköping har, säger Stefan Hållberg från Håll Sverige Rent.

Från kommunens sida bekräftar man att man ännu inte anmält själva kommunen till Håll Sverige Rents skräpplockningskampanj, men att det ännu inte är helt bestämt.

– Vi har inte tagit något beslut gällande det än, men än så länge har vi inte anmält själva kommunen som vi gjort tidigare, säger Gunilla Eksudd, park- och gatuchef på Enköpings kommun.

Trots att 4000 personer anmält sig?

– Vi vet att det är många som vill vara med i det här, och det ska de få vara också. Om vi inte anmäler kommunen kommer de att få det material de behöver direkt från oss istället för Håll Sverige Rent. De som anmält sig ska kunna genomföra detta ändå.

Trots Enköpings historik menar Gunilla Eksudd att det finns andra saker att satsa på.

– Tidigare har det funnits en uttalad person med ansvar i den här frågan, men det har sakta men säkert avtagit, även om vi lyckats hålla det vid liv. Som jag har förstått det har också antalet anmälda avtagit år för år och då känner vi att det finns annat miljöarbete att satsa hårdare på, exempelvis med hållbarhet.

Stefan Hållberg förstår kommunens situation, men tycker ändå att det är beklagligt att kommunen ännu inte anmält sig.

– Enköping är nästan ensam kommun i hela Svealand att inte ha anmält sig i nuläget, och vi tycker såklart att det är synd. Sedan har jag full förståelse för att det kan vara svårt rent organisatoriskt, men även det kan man ju hoppas ordnar upp sig, svarar Stefan Hållberg.

Att Enköpings kommun planerar att genomföra arbetet trots att kommunen inte anmält sig är han ändå glad för.

– Det är bra att Enköping ändå verkar tycka att det här är ett bra och viktigt arbete. Men jag tycker att det borde vara smidigare att gå via oss där alla saker redan finns klara. Jag hade förstått det mer om det handlade om en liten kommun med få anmälda invånare – men vi hoppas ju såklart fortfarande att det ramlar in en anmälning, avslutar Stefan Hållberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Robin Widing

Ämnen du kan följa