Ingen sanktionsavgift för Storskogens förskola

Miljö- och byggnadsnämnden kommer inte att kräva någon sanktionsavgift från fastighetsavdelningen för att bygget av Storskogens förskola startade innan bygglov beviljats.

17 maj 2018 16:00

Enligt nämndens ordförande Matz Keijser (S) har man gjort bedömningen att inget olovligt arbete påbörjats vid byggplatsen.

– Byggavdelningen genomförde en tillsyn på plats och konstaterade att inga åtgärder kopplade till bygglovet hade påbörjats utan startbesked. Det som gjorts var kopplat till VA med ledningsgravar och brunnar, skriver Keijser i ett mejlsvar till EP.

Han tillägger att skumglas som skulle användas för kommande grundläggningsarbete också hade tippats på platsen.

– Fastigheten ligger utanför detaljplan, och då krävs inget bygglov för vissa markarbeten och därför kommer vi inte att kräva ut någon sanktionsavgift, skriver Matz Keijser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!