Ingen bostad på korsprickad mark

Miljö- och byggnadsnämnden säger nej till en bostadsrättsförening i centrala Enköping som vill bygga om en lokal på innergården till bostad.

9 januari 2019 12:55

Lokalen ligger på det som i detaljplanen är korsprickad mark. Det innebär att marken bara får bebyggas med uthus, garage eller liknande byggnad, men inte med bostad.

– Nystart Enköping yrkade att ansökan skulle beviljas och bygglovet betraktas som en mindre avvikelse från detaljplanen, men vi fick inte gehör, säger Johnny Karlsson (NE).

Förvaltningen föreslog att ansökan om bygglov skulle avslås, och det blev också nämndens beslut.

Enligt Matz Keijser (S) pågår diskussioner om att ändra detaljplaner i centrum där många av dem innehåller korsprickad mark. Det skulle möjliggöra förtätning även av centrala tomter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!