Sju olika fristående gymnasieskolor i Uppsala och Västerås har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudmän för gymnasieutbildningar. Med anledning av det ska utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Enköping yttra sig i en remiss till Skolinspektionen om ansökningarna.

Förslaget från tjänstemännen på utbildningsförvaltningen var att föreslå Skolinspektionen att avslå samtliga ansökningar. Skäl till förvaltningens ställningstagande är bland annat att man ser en risk för att kommunens egna program på det kommunala Westerlundska gymnasiet riskerar att konkurreras ut.

Men utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade efter votering att i stället återremittera ärendet till förvaltningen, för att sedan låta politikerna som sitter i arbetsutskottet besluta om svaret till Skolinspektionen.

Socialdemokraterna och Nystart Enköping röstade för förvaltningens förslag medan M, L, KD, C och SD röstade för återremiss.

Mats Flodin (M), ordförande för nämnden och den som yrkade på återremissen, förklarar sitt ställningstagande med att man bland annat inte vill komma med värderingar som kan upplevas gå stick i stäv mot inriktningen i utvecklingsplanen för samarbetet inom Fyra Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs), en inriktning som ska innebära utbildningsmöjligheter både i kommunalt drivna skolor och i friskolor.

"I stället redovisar vi fakta i form av befintligt utbud och gällande prognoser, och överlåter till Skolinspektionen att göra värderingen", skriver Mats Flodin i ett mejl till tidningen.