Hon har en stark vilja till samarbete

Liselotte Grahn Elg säger att hon aldrig har varit rädd för att ta ansvar. Men hon betonar ordet tillsammans och säger att hon tror på breda överenskommelser, inte minst i den lokala politiken.

28 december 2017 05:30

För tre veckor sedan tackade hon ja till att bli kommunstyrelsens ordförande i Håbo, kommunens politiska ambassadör och ansikte utåt, när Carina Lund var tvungen att dra sig tillbaka från den posten på grund av sjukdom.

Hon värjer sig inte mot beskrivningen, men säger att hennes parti, Moderaterna, har samma inställning som de övriga i fullmäktige:

– Vi vill ju det bästa för Håbo. Tillsammans, vi ska utveckla kommunen tillsammans, säger hon.

Men det är du som ska leda det arbetet. Hur vill du att det ska märkas nu i början?

– Genom att räcka ut en hand till de andra.

Hon sträcker fram sina båda händer över skrivbordet för att förstärka sin vilja till samarbete.

Vi träffas i hennes arbetsrum i Kommunhuset den här första mellandagen. Hon säger att hon mycket att läsa in, men känner sig laddad för uppdraget. Sina åtaganden i arbetslivet, som lönespecialist i ett privat företag, skär hon ned tidsmässigt men inte helt.

– Jag sitter kvar i företagets ledningsgrupp. Vi har två stora projekt som ska avslutas under 2018, som jag inte kan lämna i från mig. Men jag är van att livet är fartfyllt. Tidigare har jag skött politiken på fritiden, nu är det tvärtom, skrattar hon.

Hur tycker du att det politiska samarbetet har fungerat under 2017?

Hon svarar lite försiktigt och diplomatiskt.

– Det har funnits utmaningar och dom ska vi nu jobba vidare på. I kommunpolitiken är det väldigt personberoende på gott och ont. Jag tror att alla partier i Håbo har en önskan om bred enighet, säger hon.

Liselotte Grahn Elg har erfarenhet av att bo i flera av grannkommunerna in mot Stockholm. Hon är född i Täby, men uppväxt i Upplands-Bro. Innan hon bildade familj i Hässelby hann hon också bo i Järfälla. Hit till Bålsta flyttade hon och familjen för tolv år sedan, lagom till mellanbarnet skulle börja första klass.

– Vi har känt oss hemma här från första dagen, säger hon och berättar om sin syster som flyttade hit med sin familj tidigare i år och upptäckte hur lugna och trevliga alla var.

Bra ambassadör för Håbo, var det...

Det var också här som Liselotte Grahn Elg började ägna sig åt politik. Som engagerad förälder i skolans föräldraråd inför valet 2010 var inte steget långt för personen som inte är rädd för ansvar att komma in i politiken.

– Jag har alltid röstat moderat, självklart, säger hon (men erkänner att Bengt Westerberg, dåvarande folkpartiledaren, en gång lockade henne att göra ett annat val).

Efter 2014 blev det maktskifte i Håbo och Liselotte Grahn Elg blev socialnämndens ordförande.

Nu har hon tagit nästa steg i "en riktigt bra pendlingskommun med stora marknader åt tre håll".

Tre frågor till nya kommunalrådet:

Vad har ditt parti lyckats bra och mindre bra med under 2017?

– Vi har lyckats att lyfta skolan, enligt SKLs öppna jämförelser så klättrar Håbo stort. Det är vi ju riktigt glada över. Däremot så prognostiserar barn- och utbildningsnämnden ett underskott som vi reder i just nu. Glädjande så kan vi konstatera att både vård- & omsorgnämnden samt socialnämnden gör positiva resultat. Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett överskott, tyvärr. Vi hade hellre sett att vi lyckats rekryterat personal där vi har vakanser idag. Men i det stora så enligt delårsbokslutet gör vi ett bra resultat för Håbo. Och det är vi självklart nöjda med.

Vad är viktigast i det politiska arbetet under 2018?

– Att hitta beröringspunkter med dom andra partierna för att lyfta Håbo. Att driva ärenden som ger våra medborgare möjligheter. Att hitta lösningar som gör livet i Håbo bäst. Att låta vårt föreningsliv blomstra. Att klättra i näringslivsrankningen. Att fortsätta jobba för ett tryggt Håbo. Servicen till våra äldre, att skapa 55+ boende. Det finns så mycket att göra och vi måste samtidigt titta i pengapåsen och fördela på bästa sätt.

Hur tycker du att du kan bidra för att utveckla Håbo för kommunens invånare?

– Min vilja att alla och envar som vill ska kunna få möjligheten att bidra och fatta beslut som berör sig själv. Mitt engagemang för vår kommuns framtid. En ekonomi i balans, där vi på sikt skulle kunna sänka skatten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Liljestrand