”Hellre kvalitet än att renoveringen går fort”

Alla golv är snart åtgärdade på omvårdnadsboendet Åkersbergsvägen 3. ”Om två-tre veckor kan vi ge besked om återflyttningen” säger fastighetschef Katarina Härner.

17 december 2018 06:00

Hela entrén vid Åkersbergsvägen 3 är fylld med skåp, spisar, toalettstolar och annan inredning från den 5 000 kvadratmeter stora fastigheten. Golven i huset håller på att bytas ut på grund av problem med inomhusklimatet och all inredning har därför monterats bort.

– De prover som togs visade att det fanns problem i alla delar av huset, förutom i klinkergolvet i entrén som inte är lika tätt, säger Katarina Härner.

Det var gaser i betongplattan i golvet, under golvmattorna, som orsakade problemen. Det kan i sin tur bero på betongen som på grund av miljökrav haft en annorlunda blandning.

– Det luktade väldigt starkt när mattorna togs bort, som ammoniak, konstaterar Lars Karlsson, byggprojektledare vid kommunen.

Alla mattor revs ut och golvet slipades ned till betongen så att även alla limrester försvann. En silverfolie har lagts ut mot betongen för att stänga inne eventuella gaser från betongplattan och därefter har ett speciellt gipsspackel lagts över golven.

– Nu återställer vi hela huset del för del. Det har tagit tid, bland annat för att torktiden för spacklet varit lång. Men vi har varit noga med kontrollen av fuktvärdena, det är viktigt för oss att säkerställa att det blir så bra som möjligt i alla led, säger Katarina Härner.

Omvårdnadsboendet utrymdes redan i december förra året men först i oktober i år kunde renoveringen komma igång.

­– Vi var tvungna att utreda orsaken till problemen och det tog ett tag. Vi anlitade två oberoende konsulter för att få ett så bra underlag som möjligt. Sen tog upphandlingen tid, den var vi tvungen att göra eftersom byggherren inte ville ta ansvaret för problemen, säger Katarina Härner.

Upphandlingen vanns av ett lokalt företag och det är Lars Karlsson mycket nöjd med.

– Sen använder de lokala underentreprenörer eftersom det är ett så omfattande jobb. Det har fungerat väldigt bra och de var snabbt igång med arbetet, säger han.

Omkring 30 miljoner kronor kommer slutnotan för renoveringen att bli. Därtill kommer kostnader för evakuering och ersättningslokaler för de boende. En juridisk process om ansvarsfrågan pågår mellan kommunen och byggherren Peab. Processenkan ta flera år.

Renoveringen har gått utan större problem och man ligger bra till tidsmässigt. Om några veckor kan besked ges om när de boende kan flytta in igen.

– Nu ser vi fram emot att välkomna verksamheterna tillbaka i vår, säger Katarina Härner.

Bakgrund

Omvårdnadsboendet Åkersbergsvägen 3 ligger i Gånsta och här finns 58 lägenheter fördelade på sex enheter. Omkring 35 personer arbetar vid boendet.

Boendet invigdes i april 2015. Efter en tid märkte personalen av obehag och irritation i ögon och slemhinnor och hösten 2016 gjordes en felanmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Provtagningar visade låga halter av ämnet 1-butanol. Gasen kan ha uppstått genom en kemisk reaktion när plastmattor lagts in med lim som reagerat på fukt i betongen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund