Här trivs bin och andra insekter

Mängder av sandbin surrade i slänten i nya Förbiparken under visningen på lördagen.

19 maj 2019 19:00

Tur med vädret var de, regnet uteblev, konstaterade kommunekolog Anders Lindholm som tillsammans med naturvårdsbiologen Henrik Weibull visade och berättade om det myller av surrande sandbin som finns i den lilla sandslänten vid parkeringen bakom järnvägsstationen.

Platsen håller nu på att göras i ordning för besökare, och för bin, och har fått det fyndiga namnet Förbiparken.

– Det finns en handfull sådana här platser kring Enköping, de flesta kanske mer som mindre fläckar men de är otroligt viktiga för den biologiska mångfalden, sade Henrik Weibull och visade upp både levande bin som han fångade med en håv och döda bin och insekter uppträdda på nålar.

I den lilla sandslänten räknar man med att upp mot 50 arter av insekter bor och här finns en stor population av Sälgsandbin som gräver två-tre decimeter långa gångar i sanden där de lägger sina ägg tillsammans med en klick pollen.

– Här är soligt och lätt att gräva i sanden och det finns en variation i marken som göra att bina kan bygga bo här, säger Henrik Weibull.

Sen visade han upp gökbin, blodbin gyllensandbin och svartpälsbin samt en och annan parasit, som svävfluga som har en ullig rumpa och som följer efter bina och kastar in sina ägg i sälgsandbinas gångar.

De flesta bin är fredliga och någon fara för allmänheten innebär de inte där de bor bakom järnvägen. Parkkontorets personal som rensat sandslänten från grästuvor kunde intyga att ingen blivit stucken under arbetet.

Förbiparken är ännu inte helt färdigställd. Det skall bland annat sättas upp informationsskyltar vid platsen men ett rastbord finns redan där idag.

Visningen av Förbiparken gjordes men anledning av Biologiska mångfaldens dag som hålls den 22 maj. Då ordnar kommunen visning av vattenliv och fågelliv vid Dyarna på kvällen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund