Här fanns hus redan år 1060

Vid utgrävningen av Pausparkeringen har arkeologer hittat spår av Enköpings äldsta hus och djur som betat i vattenbrynet vid Mälaren.

9 mars 2017 06:00

På tisdagskvällen fanns företaget Arkeologikonsult som grävt ut Pausparkeringen på plats på museet för att berätta om utgrävningen och analysen av alla de spår och allt material man hittade i samband med utgrävningen.

– Under utgrävningen har vi hittat spår i leran i strandkanten från 1000-talet som visar att djur betat där, förklarar arkeologen Anna Lagerstedt.

På 1000-talet gick Mälaren ända fram till Pausparkeringen. Ganska nära strandkanten har arkeologerna hittat spår av två hus från 1000-talet. Husen ska ha bestått av tre delar - stugan, förstugan och stallet.

– Vi har kunnat datera ett av husen till år 1060 - vilket är Enköpings äldsta hus, berättar Anna Lagerstedt.

Kollegan Åsa Berger berättar att man hittat spillning på utgrävningsplatsen som gjort att man kunnat fastställa att de som bott i husen haft grisar och får.

Rent geografiskt låg Pausparkeringen i det medeltida Enköpings utkant.

– Det ska bli intressant vad den kommande utgrävningen av Statt-tomten ger. Då kommer man att gräva ut det som var centrum av det medeltida Enköping. Kanske hittar man ännu äldre hus där, säger Åsa Berger.

Under utgrävningen har arkeologerna hittat spår av 55 byggnader, gatunät, brunnar, keramik, föremål gjorda av djurben och samt föremål av organiskt material som skålar, delar till skor och ullvantar.

– Många av de fynd som gjorts visar att det varit många hantverkare som garvare och smeder som bott och arbetat i det här området, berättar Åsa Berger.

Totalt har 900 olika skärvor av keramik hittats.

– Vi har bland annat hittat lokalt tillverkad keramik, säger Anna Lagerstedt.

Hon förklarar att de analyser man gjort av keramiken visat att den är tillverkad av den typ av mörk lera som är väldigt vanligt förekommande i Enköpingstrakten.

– Tittar man på utseendet på den keramiken så har den slaviska inslag. Detta indikerar att det fanns en viss rörelse bland de människor som bodde här och att de hade utbyte med andra ställen, säger Anna Lagerstedt.

Utgrävningen, som är den största som gjorts i Enköping, har även gett flera andra resultat.

Fynd av matrester visar att kosthållningen varit ganska varierad med gröt, olika typer av bär, hasselnötter samt både kött och fågel.

– Att man åt sjöfågel här varit inte så konstigt, men vi har även hittat benspår av Kungsörn bland matresterna, säger Anna Lagerstedt.

Under utgrävningen har man också konstaterat att kulturlager från 1500-talet och fram till 1900-talet saknats.

– De schaktades helt enkelt bort när man på 1900-talet anlade Pausparkeringen, förklarar Åsa Berger.

Paus

Utgrävningen av Pausparkeringen är den största sammanhängande utgrävningen av ett område som gjorts i Enköping. I den fuktiga marken har spår av hus, mängder med keramik, skor, ullvantar och ben- och metallföremål hittats. En rapport håller på att sammanställas som ska vara klar i höst.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg

Ämnen du kan följa