Han vägrar göra sophämtarnas jobb

En dag ska sopkärlen ställas enligt nya anvisningar. Följer man inte anvisningen blir det ingen sophämtning. Det accepterar inte Jörgen Moen i Enköping.

16 september 2019 06:00

Under året har nya Allmiljös nya sopbilar på Vafab Miljös uppdrag börjat hämta hushållsavfall i Enköping. Sopkärlen hämtas från sidan av sopbilarna. Kärlen ska till skillnad mot hur det var tidigare stå med handtagen och hjulen vända bortifrån vägen.

För Jörgen Moen började problemet under försommaren. När han gick ut med en soppåse för att lägga den i kärlet utanför sin bostad på Gröngarn fick han en tillrättavisning om hur han exakt skulle ställa upp sina soptunnor. Jörgen Moen frågade mannen på vilken juridiska grund företaget kan kräva att kunden gör en del av sophämtarnas jobb, utan att det har avtalats.

Mötet slutade i aggressiv konfrontation.

Efter detta har Enköpingsbon vänt sig till kommunen, Vafab Miljö och entreprenören som kör sopbilarna, Allmiljö. Han har fortfarande inte fått svar på sin fråga.

– Om kunden inte ställer kärlen enligt anvisningarna, då åker man bara utan att hämta soporna och tar sedan betalt för den tjänst som man inte utför, säger han.

Från Allmiljös representant fick han svaret att det är den enskilda fastighetsägarens ansvar att kärlen är lättåtkomliga.

– Jag berättade för honom att våra kärl står 120 centimeter in från gatan och är väldigt lättåtkomliga, men att de inte står uppställda exakt anpassade efter deras ekipage.

Jörgen Moen ger sig inte, utan tänker fortsätta ha sina sopkärl placerade som han haft dem tidigare. Han tänker inte dra fram kärlen, enligt de nya anvisningarna.

– Jag vill ha ett svar! säger han.

Enköping är sist av Vafab Miljös kommuner där tömning med sidlastare har införts.

– Enligt Allmiljö har förändringen i stort sett fungerat väl i Enköping, säger Eva Favaro, kommunikationschef på Vafab Miljö.

I de nu gällande lokala renhållningsföreskrifterna i Enköpings kommun står däremot inget om hur man ska ställa upp sina kärl för hämtning med sidlastare.

– Vi är medvetna om att det står olika i olika kommuners föreskrifter. Däremot är det inget som talar emot det, säger Eva Favaro.

Till nästa år ska formuleringarna i föreskrifterna ändras, enligt kommunikationschefen..

Vad händer om allt ställs till sin spets, om kunden trots påminnelser vägrar att ställa kärlen enligt anvisningarna?

– Då blir det myndighetsärende. Vi har en skyldighet att hämta och hushållen har en skyldighet att se till att soporna kan hämtas. Sophanteringen är en viktig samhällsfunktion. Vi vill lösa ärenden så långt vi kan i samförstånd med kunden, säger Eva Favaro.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jagemo