Halmbristen gav uppsving för torven

Bristen på foder verkar inte vara lika allvarlig som man befarade i höstas. Bristen på halm har däremot gett ett uppsving för försäljningen av torv.

8 januari 2019 12:00

– Det är inte samma panik nu som i höstas, det finns småpartier med hösilage ute till försäljning på foderhjälpssidor för hyfsade priser, konstaterar Katarina Eningsjö, ledamot i LRF Mälardalens regionstyrelse och som även driver Rotbrunna häst- och kursgård norr om Enköping.

Efter sommarens torka talades om foderkris för lantbruket och hästnäringen. Men en lång och varm höst gjorde att många tog in en bra andra vallskörd och läget stabiliserades.

– Vi fick till och med ett litet överskott och kunde leverera till en kund som vi tidigare sagt nej till, säger Katarina Eningsjö.

Många köpte dock upp foder, bland annat genom import från utlandet, till varierande kvalitet och priser för att säkra fodertillgången.

– Värst var det i juli/augusti, då gick priserna på hösilage upp mot sex kronor kilot plus moms, nu ligger de på tre-fyra kronor, säger Katarina Eningsjö.

En vuxen häst äter omkring tre ton hösilage per år så priset har betydelse.

Men även om efterfrågan på grovfoder dämpats är det många månader kvar till betessäsongen.

– Och jag tror att vi får se en ökad efterfrågan senare i vår, säger Katarina Eningsjö.

Susanne Larsson vid familjejordbruket Folsberga gård i Vallby är mjölkproducent med 60 kor och totalt cirka 145 djur på gården. Det är en Krav-gård som i normala fall är självförsörjande på foder.

– Vi kunde köpa in vall på rot och har skördat omställningsmark som är på väg in i ekoproduktion, man lättade på reglerna för det i år. Vi klarar oss, mycket tack vare hjälp från goda grannar, säger Susanne.

Däremot får de troligen köpa in kraftfoder så småningom.

– Vi tröskade inte mycket säd, den rullades till ensilagebalar istället, säger Susanne.

Bristen på halm och även kutterspån är stor i år vilket fått en positiv effekt för strö- och foderföretaget RS Mustang i Härkeberga. Där har försäljningen av torv som strömedel ökat markant.

– Vi märker att många bönder har gått över till djupströbäddar med torv och vi har tagit fram större balar för att möta den efterfrågan, säger agronom Michaela Lindbäck.

Bristen på spannmål gör att priset på havre stigit kraftigt. Havre är dock inte ett måste i utfodring av häst menar Michaela.

– Det finns havrefria alternativ som fungerar bra. Generellt är kraftfodret mycket dyrare i år och det svider för hästnäringen, vilket blir väldigt påtagligt för exempelvis många ridskolor.

Vallfoder

Vall (grovfoder) är det gräs som skördas till kreatur och hästar. Grödan består vanligen av olika arter av gräs och klöver.

Vallen är Sveriges största gröda och odlas på cirka 45 procent av åkermarken.

Vall skördas ofta som hösilage, då plastas den in i stora balar. Vall skördas även som torrt hö.

Vallfodret skördas vid olika tidpunkter för nötkreatur och hästar då näringsbehovet skiljer mellan djurslagen.

Källa: Jordbruksverket, Nationalencyklopedin

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund