Gropen kan åter ge plats för hotell

Det kan bli ett hotell igen på Stattomten. Tjänstemän och politiker vill ändra detaljplanen så att det blir möjligt, och aktivt söka hotellföretag som vill verka i Enköping.

3 maj 2019 16:10

På torsdag kommer kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott, plex, att ta upp frågorna om ny detaljplan och hotelletablering som formellt ännu är ett tjänstemannaförslag. Diskussioner har dock under hösten 2018 förts i såväl förvaltningar som i plex-utskottets beredningsgrupper.

I ett uttalande på kommunens hemsida säger utskottets ordförande Ulrika Ornbrant (C) att man är beredda att pröva förslaget med ett hotell på Stattomten.

– Vi vill därför att förvaltningen inleder arbetet med att söka hotelloperatörer som är beredda att vara en del av Enköpings centrums utveckling, säger Ulrika Ornbrant.

För att ett hotell ska kunna byggas på Stattomten måste detaljplanen ändras eftersom nuvarande plan bara medger att marken används till bostäder och handel.

Den bedömning som tjänstemän och politiker kommit fram till är att ett hotell med en bottenvåning för handel och kommersiell verksamhet har goda möjligheter att bidra till och stärka Enköpings centrum.

Såväl representanter för det lokala näringslivet som Försvaret har framfört att man ser ett ökat behov av hotellkapacitet. SBA, Stockholm Business Alliance, genomför för närvarande marknadsanalyser angående förutsättningar för ny hotellkapacitet i ett antal kommuner, en av dem är Enköping.

Anders Wikman (NE), vice ordförande i plex-utskottet, säger:

– De arkeologiska utgrävningarna och arbetet med Centrumpusslet har gett oss goda förutsättningar för att kunna ta ställning till det här förslaget.

Lotta Lille

lotta.lille@eposten.se

073-662 1123

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!