Grässorter tema för nya gatunamn

Gator i den nya stadsdelen Åkersberg kan få namn efter olika grässorter och jordbrukets åkerlandskap.

24 januari 2017 17:03

ENKÖPING

Under onsdagen ska politikerna i miljö- och byggnadsnämnden ta ställning till namnförslag för åtta gator i den nya stadsdelen Åkersberg. De förslag till namn som kommunens namngivningsgrupp tagit fram anknyter till olika grässorter och jordbrukets åkerlandskap.

– Vi har redan vid ett tidigare tillfälle namngivit ett antal gator i området. De gatunamn som vi då antog anknyter till jordbruk på olika sätt, så på något sätt är det logiskt att vi nu fortsätter på samma tema, förklarar Matz Keijser (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

De gatunamn som föreslås är: Alkärrvägen, Björnstarrsvägen, Kaveldunsvägen, Källörtsvägen, Pilörtsvägen, Skvattramsvägen, Tuvullsvägen och Ängskavlevägen.

Även i det nya bostadsområdet Älvdansen som ligger vid Kyrkoherdens fiskevatten ska tre nya gatunamn med anknytning till nordisk mytologi antas på nämndmötet.

De gatunamn som föreslås är: Frids väg, Mistvägen och Ran väg.

– En naturlig konsekvens av att Enköping växer och att det byggs mycket nytt är att antalet namngivningsärenden också blir flera, konstaterar Matz Keijser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa