ENKÖPING

Under onsdagen ska politikerna i miljö- och byggnadsnämnden ta ställning till namnförslag för åtta gator i den nya stadsdelen Åkersberg. De förslag till namn som kommunens namngivningsgrupp tagit fram anknyter till olika grässorter och jordbrukets åkerlandskap.

– Vi har redan vid ett tidigare tillfälle namngivit ett antal gator i området. De gatunamn som vi då antog anknyter till jordbruk på olika sätt, så på något sätt är det logiskt att vi nu fortsätter på samma tema, förklarar Matz Keijser (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

De gatunamn som föreslås är: Alkärrvägen, Björnstarrsvägen, Kaveldunsvägen, Källörtsvägen, Pilörtsvägen, Skvattramsvägen, Tuvullsvägen och Ängskavlevägen.

Även i det nya bostadsområdet Älvdansen som ligger vid Kyrkoherdens fiskevatten ska tre nya gatunamn med anknytning till nordisk mytologi antas på nämndmötet.

De gatunamn som föreslås är: Frids väg, Mistvägen och Ran väg.

– En naturlig konsekvens av att Enköping växer och att det byggs mycket nytt är att antalet namngivningsärenden också blir flera, konstaterar Matz Keijser.