Förslagsställarna vill att den gamla brandstationen görs om till föreningsgård när den nya brandstationen nu öppnats. Övervåningen i Tingshuset som nu nyttjas av föreningar kan endast nås via trappa och är inte tillgänglig för rörelsehindrade. Förutom tillgänglighet skulle den gamla brandstationen också ge en samlingsplats för Örsundsbro båtklubbs sammankomster, skriver en av dem.

Nya bryggor till Kullabadet vill ägarna som arrenderar ut marken med badet att kommunen ska satsa på. De nuvarande bryggorna är minst 30 år gamla, flytelementen är dåliga, och likaså brädor och fogar.

Samtliga förslag remitterades till tekniska nämnden.