Det var i början av september som bron lyftes bort helt för att transporteras till ett företag i Gävletrakten för renovering. I samband med arbetet har man upptäckt att det kan finnas fornminnen där fästena till bron är placerade. En arkeolog ska undersöka detta nämare i mitten på november.

– Det tidigaste bron kan vara tillbaka är i början av december, men beroende på hur det går med den arkeologiska undersökningen så kan det dröja ytterligare, säger Rickard Westlöf, enhetschef på fastighetsavdelningen i Enköpings kommun.

Vad är det mer specifikt man har hittat på bron?

– Det finns fornminnesmärken på två punkter där fästena finns. Vi har hittat anteckningar från 80-talet som tar upp en bro med namnet Munkbron på 1200-talet. Men man är inte helt på det klara med exakt var den bron har funnits.

LÄS MER: Här lyfts bron bort

Medan renovering pågått har gående och cyklister hänvisats till Kungsbron - och så kommer det vara ytterligare en tid.

Fisktorgsbron är en av Enköpings äldsta broar och tillverkades 1894 av Enköpings mekaniska verkstad, grundad av JP Johansson.