Det råder bostadsbrist i 255 av Sveriges 290 kommuner. Befolkningen ökar och det är stor konkurrens om lägenheter med en rimlig hyra. De grupper som är mest utsatta är äldre, unga vuxna och nyanlända.

Men enligt Boverket har byggtakten när det kommer till bostäder ökat under den senaste tiden, något som kan bekräftas i både Enköping och Håbo kommun.

– Vi har fått in flera ansökningar om att bygga bostadshus som är hyresrätter, säger bygglovschefen för Enköping kommun Christina Gortcheva.

Artikelbild

| Christina Gortcheva, byggnadschef i Enköing kommun.

Bygglovschefen tror att det kommer att byggas ännu fler bostäder under 2018.

– I Enköpings kommun påbörjades byggen av 513 lägenheter förra året. Vi får in cirka 1100 ansökningar om bygglov per år. I år tror vi det kommer bli minst lika mycket men jag har inga exakta siffror, säger Christina Gortcheva.

Hon har inte sett någon nedgång i byggandet, utan det är ett stadigt flöde som har pågått under de senaste två åren.

–  Jag har inte märkt av någon minskning. Det är flera områden med hyresrättsansökningar på gång, även kommunala anläggningar som förskolor till exempel kommer att byggas under året.

LÄS MER: Stor ökning även 2017

Det är respektive kommun som beslutar om bostadsbyggen. För att få bygga bostäder i en kommun måste kommunpolitikerna ta ett beslut om en detaljplan. I en detaljplan går man igenom hur mycket som får byggas, vart och om marken ens får användas till det. Dock betyder inte ett beslut om en detaljplan att det kommer gå igenom med byggandet, det kan till exempel bero på vem som äger marken.

Åsa Odelfalk är bygglovschef i Håbo kommun och inte heller hon ser någon nedgång i byggandet, utan snarare tvärtom.

– 2017 års bostadsbyggande är en markant ökning jämfört med de senaste åren.

Under 2017 var det 177 nya bostäder som färdigställdes, bland annat i Frösundavik. Under åren 2009-2015 pendlade nyproduktionen mellan 25-50 bostäder per år enligt bygglovschefen i Håbo. Under 2018 förväntas många bostäder att bli inflyttningsfärdiga, bland annat i Väppeby Äng där det kommer bli drygt 300 bostäder. Centralt i Bålsta beräknas den så kallade Tvåhusplanen, som är en detaljplan, kunna antas i början av 2018. Det rör sig om cirka 500 bostäder som kommer att kunna uppföras.

– Med de bostadsprojekt som nu är under genomförande, respektive är under planering, kan konstateras att de närmaste åren fortsätter med hög nyproduktion, säger Åsa Odelfalk.