Flodin (M) ska leda tyngsta nämnden

Kommunens utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd med ansvar för över en miljard kronor kommer att ledas av Mats Flodin (M).

2 december 2018 12:00

Det är det förslag som valberedningen lämnar till kommunfullmäktige att ta ställning till vid måndagens sammanträde.

Då kommer fullmäktige också att få ställning till förslaget att utse Jan Fredriksson (C ), som föreslogs bli ordförande för nya fullmäktige men förlorade voteringen om det uppdraget, till ny ordförande för miljö- och byggnadsnämnden. Matz Keijser (S), nämndens nuvarande ordförande, föreslås bli vice ordförande.

Tomas Rådkvist (MP) föreslås väljas till ordförande för den nya tekniska nämnden, med Anders Wikman (NE) som vice ordförande.

Den nya jättenämnden som Mats Flodin ska leda och som tar över vid årsskiftet efter att kommunfullmäktige beslutat slå samman skolnämnden och utbildningsnämnden, kommer att ha nio ledamöter och sju ersättare. De två nämnder som formellt finns kvar fram till 1 januari hade vardera lika många fritidspolitiker i sina nämnder.

Mats Flodin har den gångna mandatperioden varit vice ordförande i tekniska nämnden. Vice ordförande i den nya stora utbildningsnämnden föreslås Solveig Eklund (S), bli, den gångna perioden ordförande i socialnämnden.

Valberedningens övriga förslag gäller Bitte Myrsell (M), som ordförande i vård- och omsorgsnämnden med Solweig Sundblad som vice ordförande, Peter Book (M), som ordförande i socialnämnden med Amanda Forsberg (L) som vice och Tuija Rönnback (NE) som andre vice ordförande, samt Kristina Eriksson (KD) som ordförande för upplevelsenämnden med Sverre Ahlbom (S) som vice ordförande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!