Flera busskurer tas bort på 55:an

Flera busskurer längs väg 55 i riktningen Uppsala – Enköping kan tas bort som en besparingsåtgärd. Lotta Johansson, som pendlat till Uppsala i 17 år, är upprörd över försämringen.

12 augusti 2017 11:00

Busskuren vid Torslunda utanför Örsundsbro är en av de busskurer som Upplands lokaltrafik, UL, vill ta bort. Detta trots att den står längs en väg med mycket tung trafik, omkörningar och stänk från bilar som kör i högre hastigheter.

– Jag och många andra upplever det som mycket negativt. Busskurerna är välbehövda och nästan oumbärliga. Påverkan från trafiken är stor, säger Lotta Johansson, bosatt i Fröslunda och flitig bussresenär.

Hon anser att UL resonerar helt fel när de vill ta bort befintliga busskurer från hållplatserna längs 55:an. Det märkligaste som Lotta Johansson ser det är att UL låter det ske i samband med att Trafikverket anpassar hållplatsernas plattformar för funktionshindrade.

– Jag förstår inte hur UL har tänkt. Alla är ju i behov av ett väderskydd.

Sture Jonsson, presschef för Upplands lokaltrafik, UL, bekräftar Lottas farhågor. Syftet med förändringarna är att göra busshållplatserna trafiksäkrare och mer tillgängliga för människor med funktionsnedsättningar. I samma veva passar UL på att dra in busskurer på hållplatser med färre än 20 resenärer per dygn i genomsnitt. Kollektivtrafikförvaltningen hänvisar till den hållplatshandbok som anger att väderskydd enbart ska finnas på hållplatser där fler än 20 stiger på per dygn. Det innebär att Torslunda där Lotta Johansson kliver av och på blir utan väderskydd efter ombyggnaden. Det gäller den busskur som används för påstigande i riktning mot Enköping.

– Det finns ett krav på att kollektivtrafiken ska vara anpassad för funktionshindrade. I samband med den renoveringen återställs väderskydd men på vissa platser kommer de inte att återställas. Vi behåller fler väderskydd på 55 :an i riktningen Enköping-Uppsala än i den andra riktningen, säger Sture Jonsson.

I övrigt hänvisar Sture Jonsson till Trafikverkets kompetens inom buller och trafikförhållanden längs väg 55.

Lotta Johansson har tittat i hållplatshandboken men ser inga hinder för att behålla väderskydden.

– Jag tycker att UL borde ta hänsyn till trafikmängden och vägstandarden på sträckan. Antalet resenärer säger inte allt.

Johan Örjes (C), andre vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden, är kritisk mot UL:s val.

– Tillämpningen av hållplatshandboken leder till orimliga konsekvenser när det som ska vara en upprustning, leder till en sänkt standard. Om samma synsätt tillämpas i hela länet kommer standarden på länets hållplatser att sänkas kraftigt, vilket riskerar att minska kollektivtrafikens attraktivitet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thomas Gustafsson