Den lilla gång- och cykelbron över Enköpingsån vid Fisktorget ska renoveras och under tiden är fotgängare och cyklister hänvisade till den större Kungsbron väster om Fisktorgsbron.

– Det är en renovering som ingår i det planerade underhållet, så som vi gjorde med Joar Blå-bron för två år sedan, säger David Bennitz planerare på park- och gatukontoret.

Bron kommer att lyftas bort helt och skickas till ett företag i Gävletrakten för renovering.

– Även fundamenten för bron ska renoveras, inte bara själva stålkonstruktionen. De måste friläggas för att man ska se vilket skick de är i, säger David Bennitz.

Brons golv kommer att få ny träbeläggning, liknande Joar Blå-bron, som ska göra det mindre halt vintertid.

Renoveringen av bron beräknas att bli klar under hösten och den ska vara på plats igen i början av november.

Fisktorgsbron är en av Enköpings äldsta broar och tillverkades 1894 av Enköpings mekaniska verkstad, grundad av JP Johansson.

Torbjörn Litsfeldt vid Enköpings museum guidar oss vidare i Enköpings historia.

– 1893 beslutade stadsfullmäktige i Enköping att ersätta den gamla träbron vid Strömparterren med en ny bro, nuvarande Anders Zorns bro. Året därpå, 1894, beställde man ännu en gångbro (Fisktorgsbron) även den av JP Johanssons verkstad, säger Torbjörn Litsfeldt.

Fisktorgsbron ska även i folkmun ha kallats för "Lilla bron".

Priset för Fisktorgsbron var 1 025 kronor. Uppgifter om broarna finns bland annat i boken Sagan om Bahco, skriven av Håkan Wall.

Båda broarna bevaras i sitt ursprungliga skick.

Enligt den gamla stadsplanen från 1700-talet över Enköping var Munksundsgatan infartsvägen till staden från Västerås.

Den stora Kungsbron på Kungsgatan som senare blev infarten till Enköping byggdes omkring 1850 och då i järn. Den revs 1936 och ersattes av en bro som göts i betong.

Andra förbindelser över Enköpingsån är Joar Blå-bron mellan biblioteket och kommunhuset som funnits på plats sedan 1935 men är ditflyttad och byggd tidigare.