Nästa år blir det totala mottagandet för Uppsala län 1 589 nyanlända personer med uppehållstillstånd. Av dessa ska 651 tas emot på anvisning, det vill säga då samhället placerar personer i landets kommuner. Det innebär att kommunerna i Uppsala län ska ta emot 380 färre på anvisning jämfört med 2017.

De flesta av övriga som har uppehållstillstånd väljer boendeort på egen hand.

– Minskningen är ett resultat av att det finns färre asylsökande i landet. Det finns fortfarande en internationell flyktingkris, men det har blivit svårare att ta sig in i Europa, säger länsstyrelsens integrationshandläggare Malin Eklund i ett pressmeddelande.

Fördelningen av anvisade personer med uppehållstillstånd sker enligt en beräkningsmodell där man tar hänsyn till kommunernas befolkningsstorlek, arbetsmarknadssituation och förekomsten av nyanlända/asylsökande.