Färdtjänsten rullar trots oklarheter

Färdtjänsten och skolskjutsarna med taxi kommer att rulla på som vanligt trots att det finns frågetecken när det gäller kommunens nya upphandling av samhällsbetalda resor.

4 juni 2017 20:00

I slutet av mars meddelade kommunen att Arboga Taxi fått uppdraget att sköta de samhällsbetalda resorna i kommunen från 15 augusti 2017 och tre år framåt för 18 miljoner om året.

Upphandlingen överklagades dock av två andra bolag till förvaltningsrätten då de menade att Arboga Taxis vinnande bud var onormalt lågt. Medan rätten nu behandlar frågan har kommunen skrivit ett tillfälligt avtal med Taxi Exact om att sköta resorna.

– I väntan på att överklagan ska behandlas och ett beslut fattas måste sådant som skolskjutsar, färdtjänst och transporter till och från dagverksamhet och daglig verksamhet fungera, förklarar Agneta Svensk, biträdande förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avtalet med Taxi Exact är tillfälligt och gäller i ett första läge i sex månader. Agneta Svensk utesluter inte att det kan bli aktuellt med en förlängning av avtalet.

– Allt beror egentligen på hur lång tid rättsprocessen i förvaltningsrätten tar, säger Agneta Svensk.

Processen i förvaltningsrätten beräknas ta cirka sex månader. I ett första läge ska yttranden lämnas in av de taxibolag som överklagat upphandlingen. Även kommunen kommer att lämna in yttranden till förvaltningsrätten.

– När rätten fått in samtliga handlingar så har den tre månader på sig att behandla överklagan, förklarar Agneta Svensk.

Tanken var att Arboga Taxi skulle ha tagit över verksamheten med samhällsbetalda resor i kommunen den 15 augusti.

– Att förvaltningsrätten hunnit pröva och fatta ett beslut när det gäller upphandlingen till dess är inte troligt. Vi valde därför att skriva ett tillfälligt avtal på sex månader så att vi skulle säkra upp att det inte blev några problem med bland annat skolskjutsar under höstterminen, säger Agneta Svensk.

Om kommunen får rätt i förvaltningsrätten så kan Arboga Taxi komma att ta över verksamheten från den 7 januari 2018.

– Får vi rätt så finns den en risk att ärendet överklagas till nästa rättsinstans som är kammarrätten. Det kan också vara så att förvaltningsrätten går på de klagandes linje. Då kan det vara aktuellt att vi överklagar alternativt måste göra en ny upphandling. Detta innebär att behöver skriva ytterligare ett tillfälligt avtal för att säkra upp att de samhällsbetalda resorna fungerar, förklarar Agneta Svensk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg

Ämnen du kan följa