Familjebadet växer fram

Bygget av familjebadet öster om Skvalbäcken går enligt tidsplanen och gjutningen av bottenplattan pågår för fullt.

13 december 2018 17:00

Det kunde Cobab:s projektchef Martin Holmström berätta på torsdagen då media och upplevelsenämndens ledamöter bjudits in för en visning.

– Schaktningsarbetena började veckan före midsommar och pågick hela sommaren. Pålningsarbetet gick sedan som planerat, nu står 600 betongpålar på fast berg och gjutningen av bottenplattan pågår, berättar Martin Holmström för journalister och de två politiker som kommit till visningen, Jesper Englundh (S), avgående ordförande för nämnden och Mikael Ågren (NE) ledamot i nuvarande och kommande upplevelsenämnd.

Utanför på byggplatsen lyfter två stora kranar formar och byggmateriel på plats, och på den blivande parkeringen närmast Torggatan får tippningen av fyllningsmaterial byggbarackerna att skaka när Holmström redovisar byggprojektet med 3D-bilder.

En rundtur på byggarbetsplatsen förbi kranar och över nät av armeringsjärn som väntar på att nästa del av bottenplattan ska gjutas gör klart att de olika delarna av familjebadet har kommit olika långt. Hoppbassängen är redan helt färdiggjuten, medan armeringsjärnen till det som ska bli väggar till rehabbassängen och undervisningsbassängen sticker upp ur bottenplattan.

Klätterväggen intill hoppbassängen gjöts på torsdagen och kommer att stå kvar i sina formar över helgen.

– Det är den tid det tar för betongen att härda ordentligt. Tar man bort formen för snabbt riskerar man att det uppstår sprickor, förklarar Martin Holmström.

I ett tält i västra delen av området är bröderna Joakim och Daniel Egestedt i full färd med att snickra de specialtillverkade gjutformarna till upplevelsebadet.

– De andra gjutformerna är standardmodeller som vi hyr in, men de runda formarna gör vi på plats, ett rent hantverk, säger Martin Holmström.

Samtidigt som arbetet med golv, väggar och tak till alla delar av familjebadet fortgår har också arbetet med den konstnärliga utformningen i byggnaden gått vidare.

– Det är två projekt där det ena gäller gestaltningen av tegelväggar som binder samman ute och innemiljö. Haga tegelbruk kommer att bidra med specialtegel utformat i samarbete med keramikern Mårten Medbo, berättar Klas Hällerstrand, kulturutvecklare i Enköpings kommun.

– Det andra projektet är gestaltningen av glaspartier, temat ”regnbåge” var bestämt sedan tidigare. Glaskonstnären Josefine Lyche fick uppdraget och har valt att färga in glasrutorna runt bassängen i regnbågens färger, säger Klas Hällerstrand.

Familjebadet

Den nuvarande simhallen i Idrottshuset byggdes 1975. Där har länge varit problem med att armeringen i bassängväggarna frätts sönder och betongen spräckts.

En ny simhall har diskuterats sedan 2008 och olika placeringar har utretts.

I början av 2017 beslutade fullmäktige att ett nytt familjebad skulle byggas vid Skvalbäcken, som totalentreprenad i samverkan mellan kommunen och entreprenören.

I april i år lämnades ansökan om bygglov in, och i juni togs första spadtaget för bygget som kostnadsberäknats till 350 miljoner kronor, exklusive 30 miljoner kronor för infrastruktur och 8 miljoner kronor för inventarier.

Familjebadet ska stå klart för invigning vid årsskiftet 2020-2021.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille

Ämnen du kan följa