Smiley är ett premieringssystem för livsmedelsverksamhet som kommer börja användas av kommunen i slutet av maj. Systemet är frivilligt att ansluta sig till. Alla som vid upprepade tillfällen uppfyllt erfarenhetsklass A vid livsmedelsverkets inspektioner får en smiley. Det handlar om de verksamheter som serverar eller säljer livsmedel direkt till konsumenten.

– Märkningen är framförallt till för konsumenterna, så att de på ett enkelt och tydligt sätt ska kunna hitta ett matställe som har utmärkt livsmedelshantering och bra hygien, det är vad som smileydekalen symboliserar. Sedan hoppas vi att det blir en förmån för de företag som vill vara med, säger Annika Eklund, projektledare och kundrelationsutvecklare på miljö- och byggnadsförvaltningen på Enköpings kommun.

För att enkelt kunna se vilka verksamheter som har en smiley, de som är i toppklass, kommer det finnas ett kartlager till besökskartan på kommunens hemsida, eller via mobilen. Det kommer även finnas en förteckning över vilka verksamheter som klarar av kraven för erfarenhetsklass A.

Artikelbild

| Så kommer Smiley-dekalen se ut.

För att få en smiley kommer man inte behöva uppfylla några extra krav än de som vanligtvis ställs på näringsidkarna.

– Smileyn kommer inte innebära att man tittar på något annat eller utöver den vanliga livsmedelskontrollen, utan man bedömmer samma saker som vid regelbunden kontroll. Smileyn är ett enkelt och tydligt sätt att visa för konsumenten att "min verksamhet är placerad i erfarenhetsklass A och det innebär att min livsmedelshantering är utmärkt och att hygienen är bra", säger Annika Eklund och fortsätter.

– Det är något livsmedelsföretagaren kan sträva efter, vara stolt över och stå fast vid. Det blir en vinn-vinn-situation, säger Annika Eklund.

Efter den officiella invigningen den 26 maj kommer den första uppföljningen av systemet genomföras i september, under Trädgårdsdagen. Då kan man som medborgare i kommunen framföra sina åsikter.

Smileyn har bland annat använts i Malmö kommun, som valde att avsluta användandet av systemet på grund av arbetsmiljöproblem för inspektörerna, när de skulle ta tillbaka smiley-dekalen.

– Vi har tagit till oss det som sades i Malmö och vi får vara väldigt tydliga i vår dialog och vår kommunikation med livsmedelsföretagarna, samt vara noga med våra arbetsrutiner och även stärka upp dem, säger Annika Eklund.