En dag fick Jan-Erik Johansson ett brev hemskickat med ett erbjudande om en förlängd fordonsgaranti, från Svensk Fordonsgaranti. Hans fordonsgaranti hade gått ut redan för ett år sedan och han blev misstänksam.

–Jag vet att fabriksgarantin på min bil hade gått ut. Det såg misstänkts ut, så jag åkte till Toyota, då fick jag rådet att jag ska kasta det, att det är bluff, säger Jan- Erik Johansson.

Fredrik Norell på Toyota i Enköping bekräftar att ett tiotal personer har kommit till honom och frågat om råd angående samma erbjudande.

Artikelbild

| Jan Erik Johansson vill varna andra för att inte betala för en förlängd garanti som inte gäller.

Svensk Fordonsgaranti menar att konsumenterna står utan skydd om de avstår från att teckna ny fordonsgaranti men så är inte fallet. Majoriteten av bilägarna har en maskinskadeförsäkring som gäller mellan åtta och tio år, eller har kört högst mellan 10 000 och 12 000 mil, uppger Motormännen. Organisationen varnar för vad de kallar blufferbjudandet om förlängd fordonsgaranti och menar att den mer liknar en försäkring, dessutom finns det ingen koppling till fordonsgarantin.

Enligt Konsumentverket har det sedan sommaren 2017 inkommit 865 anmälningar mot Svensk fordonsgaranti. Sedan 1 september i år har det inkommit 125 anmälningar.

Nu vill Jan-Erik Johansson varna andra för att inte råka ut att betala för en dubbelförsäkring, där den ena inte gäller.

– Åk till din bilförsäljare och fråga. Det är många som har lurats och det här bolaget är ute efter att tjäna pengar, säger han och fortsätter:

Artikelbild

| Så här kan företagets erbjudande se ut.

– Min garanti gick ut för ett år sedan och jag vet andra som har ännu äldre bilar som har fått det här brevet.

Konsumentverkets ärende mot Svensk Fordonsgaranti har skickats över till Konsumentombudsmannen.

Artikelbild

| Fordonsgarantin gick ut och ett erbjudande kom om förlängd garanti.

– Framför allt har de gjort utskick där jag har tittat på tre olika varianter. Där har de skrivit att fabriksgaranti för konsumentens bil har upphört att gälla. Sedan har man mjukat upp texten lite, "kan komma att upphöra att gälla", sedan att du kan förlänga garantin med ytterligare tre år, säger Carolina Andersson, processråd vid konsumentombudsmannen.

Hon menar att konsumenten får intryck att fordonsgarantin har något sorts samband med fabriksgarantin, men så är inte fallet.

Artikelbild

| Toyota i Enköping bekräftar att de tagit emot ett tiotal kunder som är undrande om fordonsgarantin.

– Om man inte betalar står det att man står utan skydd, men så är det inte, utan ofta har konsumenten någon annan typ av försäkring som också täcker motorfel. Konsumenterna tror att man de utsätter sig för en risk om de inte tar erbjudandet, säger Carolina Andersson.

EP söker Svensk Fordonsgaranti.