Dyrt för kommunen med bostadsbrist

Enköpings kommun har dömts att betala sanktionsavgifter om nära 850 000 kronor för LSS-beslut som inte verkställts i tid.

8 juni 2019 07:00

Bristen på LSS boenden i Enköpings kommun är stor och det leder nu till att kommunen får böta då man enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inte kunnat erbjuda bostäder till två personer inom rimlig tid.

Det handlar om två unga personer som beviljats bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) men som har fått vänta i över ett år på att få en sådan bostad.

I det ena fallet har en kvinna fått vänta 14,5 månader från det att hon fick beslut om insatsen med bostaden tills att hon erbjöds en godtagbar bostad.

I ett annat fall fick en man vänta 20 månader från beslut om insats tills han erbjöds ett godtagbart alternativ. Båda personerna erbjöds bostad på annan ort av kommunen, vilket de avböjde

Enligt IVO ska det ta högst sex månader från beslut till att en bostad erbjuds och förvaltningsrätten går på samma linje. I det första fallet döms kommunen att betala en sanktionsavgift på 255 356 kronor, i det andra fallet 593 000 kronor. Avgiften är satt något högre än vad kommunens kostnader är för det icke verkställda beslutet. Det görs för att motverka kommunalt lagtrots.

– Det är olyckligt och onödigt både ur mänskligt och ekonomiskt perspektiv, men tack och lov är det inte ofta som sådant här händer, säger Lotta Tronêt, chef för vård- och omsorgsförvaltningen vid Enköpings kommun.

Det är första gången på många år som Enköpings kommun döms till böter för beslut som inte verkställts.

– Och vi kommer att överklaga. Vi tycker att vi har gjort det vi kunnat för att erbjuda bostad även om kunderna av olika anledningar tackat nej. Det är förståeligt att de tackat nej till bostad på annan ort men vi vill ha en prövning av rättens beslut, säger Lotta Tronêt.

I nuläget är det brist på LSS bostäder i kommunen. Nio personer står idag i kö för eget boende men förvaltningen bedömer att behovet är större. Idag finns 60 platser i gruppbostad och 46 i servicbostad.

– Vi ser att vi har ett problem och vi har påtalat behovet och lyft frågan till kommunens lokalplaneringsgrupp. Det är inte bara ett problem för vård- och omsorgsförvaltningen, hur vi bygger LSS-boenden är en övergripande kommunal fråga, säger Lotta Tronêt.

Vård- och omsorgsförvaltningen följer befolkningsutvecklingen noga och gör regelbundet planer över behovet av olika boenden.

– Vi vet vilka personer som är på väg att flytta hemifrån. Men det går inte att ha koll till 100 procent, det handlar om individer och exakt när de har ett behov av egen bostad är svårt att bedöma. Men vid nästa nämnd kommer vi lyfta frågan för att eventuellt köpa in fler externa platser, även om det varken är bra för kunden eller kommunens ekonomi, säger Lotta Tronêt.

Ej verkställda beslut enligt LSS

Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och det stöd de behöver från kommunen.

Den ansvariga nämnden i en kommun är skyldig att rapportera till IVO om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader.

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Avgiften kan bestämmas till lägst tio tusen kronor och högst en miljon kronor.

Källa: IVO

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!