Det hjälpte inte att överklaga

Länsstyrelsen avslår överklagandena av byggnadslovet för ett nytt åtta-våningshus på tomten intill Hettemarkshuset.

26 maj 2019 07:00

Det är detaljplanen som antogs av en oenig kommunstyrelse i maj 2013 som är grunden för det bygglov som fastighetsägaren nu ansökt om på hörntomten S:t Larsgatan – Fjärdhundragatan. Planen ändrades då för att göra det möjligt för Entréskolan att etablera sig i Hettemarkshuset.

Hur lämpligt det var att där ha en skola och en skolgård debatterades livligt, och beslutet togs till slut av en oenig kommunstyrelse. Socialdemokrater, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig.

– Det beslut om bygglov som miljö- och byggnadsnämnden fattade i april i år följer det beslut om byggrätt som detaljplanen innebär. Vi hade kunnat vägra bygglov, men om fastighetsägaren överklagat till länsstyrelsen skulle han ändå ha fått rätt, säger Jan Fredriksson (C ), ordförande för nämnden sedan årsskiftet.

Matz Keijser (S), ordförande förra mandatperioden, är av samma uppfattning.

– Byggnationen faller inom vad detaljplanen medger, den ger oss inget val, säger Matz Keijser.

Detaljplanen reglerar vilken byggrätt, hur stor yta, byggnaden får ha, och också höjden. Detaljplaner kan också reglera utseende på till exempel tak och fönster, balkonger, material och/eller färg på fasader, men gör det inte för grannen till Hettemarkshuset.

En ändring av detaljplan kan initierats av fastighetsägare eller av kommunen.

– Men om kommunen ändrar en detaljplan och sänker byggrätten, då innebär det en värdeminskning för fastighetsägaren som kommer att behöva kompenseras och det kan bli väldigt dyrt, säger Jan Fredriksson.

Plan - och bygglagen ger inget stöd för att reglera antalet årskurser i Entréskolan, även om det i detaljplanen för 2013 står att skolan ska ha årskurserna 6-9.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille