Deras överklagan avslogs

De överklagade ända upp till mark- och miljödomstolen men fick avslag i alla instanser. "Det blev inte så roligt här som vi trodde" säger Göran och Anneli Olsson om sitt husköp i Bredsand.

25 februari 2017 12:00

Det är ett år sedan som EP uppmärksammade den täta bebyggelsen vid familjen Olssons nybyggda villa i Bredsand.

När Göran och Anneli Olsson flyttade in i sin seniorvilla på Korvettvägen 2013 var tomten bredvid ännu obebyggd. Enligt de ritningar över området som de fått av sin mäklare skulle det byggas garage och p-platser närmast deras tomtgräns.

– Och enligt beskrivningen vi fick av mäklaren skulle det byggas liknande hus runtom, området skulle inte bli hårt exploaterat och vara ett naturområde. Men det var en ren lögn det som stod i broschyren, säger Göran Olsson.

När bygglovet för grannfastigheten blev klart 2015 visade det sig att bostadshusen, tvåvåningshus med lägenheter, placerats så nära Göran och Annelis tomtgräns som det var möjligt, 4,5 meter.

– Nu ser man rakt in i vårt vardagsrum. Dessutom ska det byggas altaner där som går nästan ända fram till tomtgränsen, säger Göran och pekar mot den vita husväggen som nu reser sig på andra sidan den syrénhäck som de själva planterat vid tomtgränsen

De har överklagat bygglovet till kommunen, länsrätten och mark- och miljödomstolen. Men samtliga avslår överklagan.

Vad de ska göra nu är oklart.

– Vi vet inte. Men vi funderar på att ta ut en mäklare för värdering. Vi är ju oroliga för att värdet på fastigheten nu sjunker, säger Anneli.

De är besvikna både på mäklaren, som de tycker har gett felaktig information, och på kommunen som de inte tycker har lyssnat när de kontaktat dem.

­– Vi bad dem att komma ut och titta men de var inte intresserade, säger Anneli.

– När vi frågade om man behövde bygglov för ett plank så fick vi olika svar från handläggarna, säger Göran.

De har skrivit brev till byggherren SHH Bostad och begärt att en spaljé eller ett plank ska sätts upp mellan tomterna, på bolagets bekostnad.

– Det gynnar ju samtliga inblandade. Det här är ju inte så kul för dem som ska bo där heller, säger Anneli.

Något svar har de dock inte fått trots att de skickat en påminnelse. När EP kontaktar SHH Bygg uppger man att ärendet hamnat hos fel person och nu vidarebefordrats till den som är ansvarig för projektet.

De tycker inte att de själva kunde ha gjort så mycket mer för att undvika att hamna i den här situationen.

–­ Det går aldrig att få reda på i förväg om någon tänker bygga så här. Det finns inga garantier och byggherrarna gör som de vill, säger Anneli som vill att folk ska veta hur det kan gå till.

Seniorvillorna i Bredsand förmedlades av Mäklarhuset i Enköping. Där uppger Leif Eriksson att man när husen såldes inte kände till vad som skulle byggas på tomten bredvid.

– De områdeskartor som fanns visade var bebyggelsen var planerad, inte exakt hur det skulle se ut när det var klart. Alla tomter var utritade men det fanns inga bygglov för tomterna då.

Det är gällande detaljplan som styr hur byggnaderna får se ut i området och kommunen råder över byggloven. Vad som kommer att byggas på tomterna i ett nytt bostadsområde kan man inte med säkerhet säga i förväg.

– Det ligger i sakens natur när man bygger nytt. Det var 177 tomter i området och man vet inte vad grannen kommer att bygga på sin tomt, säger Leif Eriksson.

Han understryker att man som husköpare enligt lag har undersökningsplikt. Det innebär att man själv har ansvar för att undersöka fysiskt skick på fastigheten men även att kontrollera omgivningen.

­– Det informerar vi alla om vid kontraktsskrivning, det är så det fungerar, säger Leif Eriksson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund