Delade fakturor till skilda

Nu ska det bli möjligt för skilda föräldrar med gemensam vårdnad om ett barn att få varsin faktura på barnomsorgsavgiften.

7 februari 2017 17:00

I samband med en interpellationsdebatt i kommunfullmäktige i måndags frågade Liberalernas Jenny Gavelin socialdemokraten Sven Jansson, ordförande i skolnämnden, varför det inte kan göras en automatisk uppdelning av barnomsorgsavgiften i två lika stora delar till skilda föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn.

– Även om föräldrarna har gemensam vårdnad så går fakturan för barnomsorgen i dag automatiskt till den förälder där barnet är folkbokförd, konstaterar Jenny Gavelin.

Men kan inte föräldrarna lösa detta själva så att båda betalar lika mycket på fakturan?

– I de fall där föräldrarna har en bra kontakt fungerar det säkert, men det här är också en jämställdhetsfråga att de ska gå fakturor till båda föräldrarna, menar Gavelin.

Gavelin menar att det även är en ekonomisk fråga för att kommunen.

– I och med att fakturabeloppet baseras på hushållets inkomst så kan kommunen ha ekonomiska aspekter att vinna på delade fakturor, menar Gavelin.

Enligt Sven Jansson är det redan i dag möjligt för separerade föräldrar att få fakturan uppdelad - på två lika stora delar eller på något annat sätt.

– Det är bra att det är så, men det sker inte med automatik och det är vad vi vill ska ske i framtiden, säger Jenny Gavelin.

Under debatten förklarade Sven Jansson att han delade Jenny Gavelins synpunkter i frågan och att han nu ska be kommunens personal att titta på möjligheten så att skilda föräldrar med gemensam vårdnad per automatik ska få varsin faktura på barnomsorgsavgiften.

Barnomsorgsavgift

Vissa av kommunens verksamheter finansieras genom att den som nyttjar dem betalar en taxa eller avgift.

När det gäller barnomsorgsavgiften finns en så kallad maxtaxa i förskolan. Enligt uppgifter på Enköpings kommuns hemsida så uppgår den i dag till 1 313 kronor för det första barnet. För barn 2 är den 875 kronor och för det tredje barnet 438 kronor. För barn nummer fyra är taxan 0 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell Sjöberg

Ämnen du kan följa